Ohlédnutí za veletrhem
Amper 2023

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

Ohlédnutí za veletrhem

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

Konference ke 25. výročí založení Asociace KNX

Tato konference byla uspořádána krátce po založení spolku KNX národní skupina České republiky 20. 10. 2015 ve VUT FEKT Brno jako součást celosvětových akcí k tomuto jubileu mezinárodní asociace KNX. Všichni účastníci obdrželi poukazy na slevu na nákup softwaru ETS5 Professional. Na následujících vyobrazeních dva vylosovaní účastníci konference přebírají poukazy na bezplatnou plnou verzi softwaru ETS5 Profesional.

 

 

 

Jednotlivé referáty na videích:

Vzdálené ovládání v KNX systémových instalacích (Ing. Martin Auerswald - Schneider Electric):

Vzdálené ovládání a správa objektu je aktuálně velký trend podpořený velkým rozvojem smartphonů a tabletů. Využijí je jak uživatelé, tak i technici, kteří jeho prostřednictvím mohou v případě potřeby vyřešit problém v instalaci, aniž by byla třeba jejich fyzická přítomnost v budově. 

 

Výuka KNX na VUT FEKT v Brně (Ing. Branislav Bátora, Ph.D. - VUT FEKT Brno):

Předmět projektování silových a datových rozvodů průměrně absolvuje 150 studentů za akademický rok. Výuka probíhá na 6 profesionálních pracovištích KNX. Studenti na panelech zpracovávají různé laboratorní úlohy - programují centrální funkce, programují osvětlení v rámci rozhraní KNX/DALI nebo vytváří různé světelné scény. 

 

 

25. výročí KNX - historie a současnost KNX (Ing. Jakub Horna - SIEMENS): 

Dne 20. října 2015 se po celém světě slavilo formou konferencí výročí 25 let vzniku konexové sběrnice. Nejinak tomu bylo i v Brně na půdě VUT, kde proběhla řada odborných přednášek. Ve světě existuje již 44 národních skupin KNX. V pátek 10. července 2015 vznikla KNX národní skupina České republiky. 

 

Sběrnicový systém KNX na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (Ing. Martin Zálešák - UTB Zlín):

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se jako jedna z prvních vysokých škol v ČR začala zabývat výukou sběrnicových systémů. Jsou zde aplikace na KNX, které slouží nejen pro výuku studentů, ale také k výuce během certifikačních kurzů pořádfaných od roku 2012. Původně na univerzitě vznikla pouze specializace inteligentní budovy, kterou následně rozvinuli v obor, kde se učí nejenom komunikace, ale také technologie.

Topologie sběrnice KNX - TP/ethernet, TP tunneling versus routing, RF (Ing. Josef Kunc - KNX NG CZ):  

Nejmenší topologickou jednotkou KNX sběrnice TP je sběrnicový segment obsahující nejvýše 64 KNX přístrojů a napájecí zdroj s tlumivkou. Avšak linie může sestávat až ze 4 takovýchto segmentů. Oblast sestává z až 15 linií propojených liniovými spojkami přes hlavní linie. Velkéinstalace KNX mohou obsahovat až 15 oblastí propojených oblastními spojkami přes páteřní linii.

 

Rozhraní na KNX enOcean, DALI a mnohé další (Ing. Ondřej Dolejš Ph.D. - WAGO Elektro): 

Jaký je rozdíl mezi standardizovanými a proprietárními sběrnicemi? Jaké mají výhody a nevýhody? Jaké jsou základní komunikační sběrnice a jejich využití? A jakými způsoby se zajišťuje jejich integrace? 

 

Problematika vytápění, ventilace a klimatizace ve vazbě na systém KNX (Ing. Jakub Horna - SIEMENS):  

HVAC je známou zkratkou pro vytápění, ventilaci a klimatizaci. Všechny tyto technologie jsou v jednom společném systému - na kroucené dvoulince, která přechází na ethernet. O řízení těchto úkonů v systému KNX přednášel na říjnové KNX konferenci Jakub Horna. Jak se řídí topení či chlazení na základě požadavku nebo řízená výměna vzduchu dle obsahu CO2? 

 

Stínicí technika - KNX řízení motorických pohonů s vazbami na aktuální povětrnostní podmínky (Ing. jakub Horna - SIEMENS): 

Technika řízení stínicí techniky obsahuje nejen KNX žaluziové akční členy pro řízení pohonů pro ovládání nejen rolet, žaluzií, markýz ale i oken, vrat bran apod. Je sem nutné zahrnout i povětrnostní centrály, jejichž pomocí lze v automatickém režimu řídit stínicí prostředky na celé budově. Jak tento systém řízení stínění v budově v praxi funguje a jak souvisí s řízením osvětlení je uvedeno v referátu:

 

Programovací software pro KNX systémové instalace - porovnání ETS4 s ETS5 (Ing. Josef Kunc - KNX NG CZ)

Při zavedení ETS4 nebyla splněna očekávání o zvýšení rychlosti vyhledávání dat během tvorby projektů KNX instalací ve srovnání s činností ETS3. Nová verze softwaru ETS, tedy ETS5, již tato očekávání skutečně splnila. Zvýšení rychlosti při vytváření projektu je dáno tím, že již není nutné vytvářet databázové soubory zabírající na harddisku prostor běžne přesahující i 500 MB. ETS5 totiž epotřebuje žádný oddělený databázový soubor.

 

Školicí centrum na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava (Ing. Jan Vaňuš Ph.D. - VŠB TU Ostrava):  

V květnu 2015 získalo školicí centrum KNX na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB Technické univerzity Ostrava certifikaci podle mezinárodních norem asociace KNX. Školicí centrum organizuje týdenní základní kurzy KNX podle pravidel asociace KNX. Programování inteligentní elektroinstalace KNX je realizováno pomocí SW nástroje ETS5.

 

Využití snímačů pohybu a přítomnosti pro řízení osvětlení (Ing. Miroslav Kopecký - BEG Brück Electro):

Současné požadavky na úsporu energie vedou k řešením, která výrazně posouvají vnímání snímačů pohybu běžnými uživateli. V minulých letech přinášely snímače pohybu do našich domovů hlavně větší bezpečí a pohodlí. V současné době se stále důležitějším stávají úspory energie, ve smyslu snižování nákladů a ochrany životního prostředí.

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Kontaktujte nás

Předmět dotazu:*
Jméno:*
Telefon:*
E-mail:*
Web

Vaše zpráva:*

 

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data předávaná ve formuláři s dotazem jsou využita pouze k vyřízení dotazu a dále nejsou ukládána či archivována.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign