KNX národní skupina České republiky

KNX NG CZ je národní skupinou spolupracující s Mezinárodní asociací KNX. Hlavním cílem je šíření pravdivých informací o systému KNX jakožto jedinému celosvětově normalizovaného systému pro automatizaci budov.  

Více informací

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

 Soutěž je zaměřena na komplexní projekty využívající systém KNX

Přihlaste svůj projekt a získejte bezplatně licenci na software ETS5 Professional

Více informací

ÚSPĚŠNÁ ÚČAST NA VELETRHU AMPER 2019

Děkujeme všem návštěvníkům stánku KNX NG CZ, kteří během veletrhu AMPER 2019 diskutovali otázky související s jejich prací při projektování, dodávkách, oživování i údržby KNX instalací.

Více informací

Soutěž o nejlepší projekt KNX 2019

Soutěž o nejlepší projekt KNX 2019

KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlašuje soutěž o nejlepší projekt s využitím systému KNX, realizovaný v České republice během roku 2019

Soutěž je zaměřena na komplexní projekty využívající systém KNX, v nichž je zajištěna vazba mezi jednotlivými dílčími systémy a technologiemi a díky tomu tvoří jeden funkční celek.

Hodnocená kritéria:

Hlavním kritériem je počet (typů) propojených technologií a způsob, jakým jsou vazby zajištěny.

Kdo se může zúčastnit:

Každý certifikovaný Partner KNX působící na území ČR.

Podmínky soutěže:

Projekt realizovaný v České republice. Termín uvedení soutěžní KNX systémové instalace do provozu: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Předávané podklady společně s přihláškou k účasti v soutěži:

Prezentace projektu popisem realizovaných funkcí, s uvedením názvu a místa stavby.

Práva spolku KNX národní skupina České republiky z. s.:

Uvedené údaje o přihlášených projektech může spolek KNX národní skupina České republiky z. s. zveřejnit na svých webových stránkách www.knxcz.cz, případně v článcích pro technická média nebo v referátech na konferencích v rozsahu dohodnutém a vzájemně schváleném.

Jak se soutěže zúčastnit:

Přihlášky, společně se všemi požadovanými podklady odeslat elektronickou poštou na adresu info@knxcz.cz nejpozději do 15. 2. 2020. Spolek KNX národní skupina České republiky z. s. si vyhrazuje právo požádat přihlašujícího o doplnění údajů s termínem do 28. 2. 2020.

Způsob vyhodnocení soutěže:

Hodnotit bude komise složená ze členů spolku KNX národní skupina České republiky z. s., kteří se nezúčastňují této soutěže, případně doplněná pracovníkem Mezinárodní asociace KNX. Pro vyhodnocení soutěže si spolek KNX národní skupina České republiky z. s. vyhrazuje právo návštěvy objektu se soutěžním projektem za účelem kontroly funkčnosti KNX instalace. Nejdůležitějším kritériem pro vyhodnocení úspěšných projektů není velikost instalace, ale co nejvyšší počet různých technologií či funkčních oblastí začleněných do systémové KNX instalace.

Místo a termín vyhlášení výsledků:

Nominované projekty budou zveřejněny na webových stránkách www.knxcz.cz do 15. 3. 2020. Veřejné vyhlášení výsledků soutěže proběhne při dosud přesně nespecifikované akci na jaře 2020. Vítězné projekty budou odměněny hodnotnými cenami, jako je např. bezplatná licence na software ETS5 Professional v hodnotě 1.000,00 €.

Jak se přihlásit do soutěže:

Docela jednoduše. Stáhnout si následující formulář přihlášky, vyplnit a mailem odeslat.

../../../images/files/Prihlaskasoutez2019.pdf

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign