Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?
Jak postupovat při jeho výběru

Více informací
Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Řízení energie s KNX
Od energetické efektivity k úplné správě v digitalizovaném světě

Více informací
Řízení energie s KNX

Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Více informací
Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Řízení energie s KNX

Více informací
Řízení energie s KNX

19.04.2021 Řízení energie s KNX: od energetické efektivity k úplné správě v digitalizovaném světě

 

Casto Cañavate vysvětluje, jak se zaměření mění od jednoduché energetické efektivity ke strategiím pro udržitelný svět prostřednictvím digitalizace a energetického managementu s využitím KNX.

Rozhodně došlo k pozitivní změně v přístupu lidí k tomu, aby byli energeticky efektivnější a udržitelnější. Před třiceti lety nebyly tyto problémy nikde na pořadu dne. O deset let později si zejména v komerčním sektoru začali uvědomovat, jak by energetická efektivita mohla snížit jejich účty. Ale teprve nedávno se snižování spotřeby energie a větší ekologičnost staly důležitým tématem pro každého, a to i přesto, že tyto dva pojmy nejsou vždy propojené. Kolikrát ještě můžeme vidět prázdnou kancelářskou budovu, rozsvícenou po pracovní době nebo prázdný dům využívající topný systém, když je rodina pryč?

 

Pasivní opatření k úspoře energie

V současnosti existuje několik zjevných pasivních opatření, která lze přijmout k úspoře energie v domě nebo budově a která lze snadno implementovat. Je-li to možné, měly by být zváženy bioklimatické aspekty již ve fázi návrhu stavby, aby byla budova orientována tak, aby těžila ze správného množství přirozeného světla, přirozeného větrání atd. Použití správných materiálů může nabídnout nejen zvukovou izolaci, ale také ochranu před extrémními teplotními výkyvy, což snižuje potřebu dalšího vytápění nebo chlazení. A dokonce i po dokončení konstrukce lze spotřební materiály, jakými jsou žárovky, nahradit energeticky úspornými LED a k ovládání topných systémů použít časové programy.

 

Aktivní opatření k úspoře energie

Lze rovněž přijmout aktivní, a to až drastická opatření ke zvýšení úspor energie. Například zatímco tradiční termostaty automatizují aktivaci vytápění a chlazení na základě teploty v místnosti, moderní termostaty využívají inteligentní technologie k přidání zcela nové řady funkcí zaručujících úspory energie, jako jsou integrované snímače vypínající systém a na základě pohybu v místnosti doma nebo v kanceláři. Podobně lze inteligentní zařízení použít k aktivaci ventilace, osvětlení a dalších funkcí místnosti a také vytápění podle skutečného využití místnosti a také podle vnějších podmínek.

Kombinace těchto opatření může významně zvýšit energetickou účinnost budov, ale stále je potřebné změnit udržitelnější svět, čehož nelze dosáhnout pouze prostřednictvím energeticky efektivních projektů. Musíme přejít na další úroveň: energetický management s KNX.

Globální digitalizace

Podle IEA (Mezinárodní energetická agentura) tvoří budovy téměř třetinu celosvětově konečné spotřeby energie a 55% celosvětové poptávky po elektřině. Růst poptávky po elektřině v budovách byl za posledních 25 let obzvláště rychlý, což představuje téměř 60 % celkového růstu celosvětové spotřeby elektřiny. V některých rychle se rozvíjejících ekonomikách, včetně Číny a Indie, vzrostla v posledním desetiletí poptávka po elektřině v budovách v průměru o více než 8 % ročně.

Zpráva IEA o digitalizaci a energetické technologii uvádí, že spotřeba elektřiny v budovách je nastavena téměř na dvojnásobek z 11 PW.h (peta watthodin, přičemž 1PW = 1 000 000 000 000 000 wattů) v roce 2014 na přibližně 20 PW.h v roce 2040, což vyžaduje velké zvýšení výroby energie a kapacity sítě. Digitalizace, včetně inteligentních termostatů a inteligentního osvětlení, by mohla v letech 2017 až 2040 snížit celkovou spotřebu energie v obytných a komerčních budovách až o 10 %. Kumulativní úspory energie v období do roku 2040 by činily 65 PW.h – což se rovná celkové konečné energii spotřebované v zemích mimo OECD v roce 2015.

Řízení energie s KNX

Řízení energie s využitím KNX umožňuje systému dodávat nepřerušovaně energii podle potřeb uživatelů v každém okamžiku. Stejný systém může také rozhodnout, co je nejlepší udělat s energií v domácnosti nebo v budově, od její výroby až po to, zda by měla být spotřebována nebo skladována, podle klíčových parametrů účinnosti a upřednostňování energie z obnovitelných zdrojů.

KNX má bohaté zkušenosti s aplikacemi pro správu energie. Například:

  1. KNX může řídit výrobu tepla, monitorovat klimatizační jednotky a jednotky tepelných čerpadel.
  2. KNX poskytuje individuální ovládání chlazení nebo vytápění v místnosti – což je jedna z aplikací, v nichž byl KNX velmi úspěšný.
  3. V posledních letech se systém KNX dokázal připojit k měření a podružnému měření a poskytoval údaje pro konkrétní části instalace až po celkovou spotřebu energie systému.
  4. Pro správu zátěže může KNX zajistit, aby úroveň zátěže byla udržována mezi danými limity.
  5. KNX lze připojit k jednofázovým i třífázovým digitálním inteligentním měřidlům se všemi možnostmi, které to přináší.
  6. Do systému KNX lze integrovat mnoho různých typů zátěží, jako je výroba teplé vody, tepelné čerpadlo pomocí chytré sítě atd.

V poslední době byla KNX rozšířena o nové aplikační domény, u nichž se očekává, že v blízké budoucnosti porostou:

  1. Monitorování skladováné energie s obousměrným tokem informací do a z KNX.
  2. Připojení nabíjecích stanic ke KNX indikuje, zda je nabíjecí stanice obsazená nebo volná, zobrazuje průběh nabíjení, nastavuje limity nabíjení z hlediska času nebo výkonu, hlásí chyby a bezpečně komunikuje díky technice KNX Secure.
  3. Stabilizace chytré sítě. KNX může pomoci chytré síti, když nedokáže splnit energetické požadavky připojených domů a budov.

Závěr

Tempo digitalizace v energetickém sektoru se zvyšuje, což má za následek zvýšení bezpečnosti, produktivity, dostupnosti a udržitelnosti energetických systémů. Kromě toho se veřejné povědomí o životě v udržitelnějším světě zvýšilo způsobem, který mění trhy a způsobuje vznik nových obchodních modelů. KNX již s touto novou realitou pracuje a nabízí vzrušující řadu aplikací, zařízení a řešení pro správu energie. Pro více informací o KNX a energetickém managementu si nenechte ujít náš další článek o této sérii Energy Managementu s KNX!

Casto Cañavate je marketingový manažer mezinárodní asociace KNX.

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Kontaktujte nás

Předmět dotazu:*
Jméno:*
Telefon:*
E-mail:*
Web

Vaše zpráva:*

 

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data předávaná ve formuláři s dotazem jsou využita pouze k vyřízení dotazu a dále nejsou ukládána či archivována.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign