Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?
Jak postupovat při jeho výběru

Více informací
Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Řízení energie s KNX
Od energetické efektivity k úplné správě v digitalizovaném světě

Více informací
Řízení energie s KNX

Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Více informací
Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Řízení energie s KNX

Více informací
Řízení energie s KNX

KNX na konferenci Projektanti - Tále - 20. a 21. 10. 2021

KNX na konferenci Projektanti - Tále - 20. a 21. 10. 2021

Žádné obavy z projektování KNX systémových instalací

 

Pod tímto heslem se nesla prezentace KNX systémových instalací na konferenci pro projektanty, konaná v hotelu Partizán v Tálech – v Nízkých Tatrách ve dnech 20. a 21. 10. 2021. Po hodinové přednášce následovala zajímavá diskuse s mnohými projektanty ve výstavním sále u prezentačního panelu KNX. Řada dotazů směřovala k možnostem KNX školení.

Kromě využití certifikačních kursů ve školicích centrech v ČR je možné zajistit i necertifikovaná školení ať již v ČR, tak i ve slovenských firmách – samozřejmě při zajištění dostatečného počtu zájemců.

Ve stále se zvyšujícím počtu sběrnicových elektroinstalačních systémů zaujímá decentralizovaný systém KNX výsostné postavení. To vychází z možností použití programovatelných přístrojů různých výrobců ve společné instalaci. Především ale z více než 30 let nepřetržitě pokračujícího rozvoje KNX systému v souběhu s rozvojem techniky. Na společný projekční software ETS, v závislosti na rozvoji systému, jsou rovněž kladeny stále vyšší požadavky a je proto neustále aktualizován a doplňován o nové funkcionality, které projektantům umožňují snadné využití možností neustále se rozšiřujících aplikačních možností přístrojů, při plnění všech i těch nejnáročnějších požadavků zákazníků. Současně je i nejlépe zabezpečeným systémem – prakticky je znemožněn přístup k instalaci nepovolaným osobám. Přitom snadno spolupracuje s jinými dílčími specializovanými systémy určenými pro řízení vybraných funkčních oblastí.

Aktivita člena: Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500