KNX národní skupina České republiky

KNX NG CZ je národní skupinou spolupracující s Mezinárodní asociací KNX. Hlavním cílem je šíření pravdivých informací o systému KNX jakožto jedinému celosvětově normalizovaného systému pro automatizaci budov.  

Více informací

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

 Soutěž je zaměřena na komplexní projekty využívající systém KNX

Přihlaste svůj projekt a získejte bezplatně licenci na software ETS5 Professional

Více informací

ÚSPĚŠNÁ ÚČAST NA VELETRHU AMPER 2019

Děkujeme všem návštěvníkům stánku KNX NG CZ, kteří během veletrhu AMPER 2019 diskutovali otázky související s jejich prací při projektování, dodávkách, oživování i údržby KNX instalací.

Více informací

ČLÁNKY

 

Dobře vytvořená KNX instalace je bezpečná a spolehlivá

KNX je ve světě nejrozšířenějším systémem určeným pro řízení všech funkcí v budovách různých typů i rozmanitých velikostí, tedy od bytových objektů, přes ubytovací, vzdělávací, kulturní a zdravotnická zařízení až po nejrozsáhlejší komerční či kancelářské budovy. Je celosvětově normalizován (ČSN ISO/IEC 14543, ČSN EN 50090 atd.) jako decentralizovaná stavebnicová soustava. Ke své činnosti tedy nepotřebuje žádnou centrální řídicí jednotku. Ve společné instalaci mohou spolupracovat přístroje od více než 400 výrobců – nejedná se o produkt jediného výrobce.

Uživatel může jednoduše ovládat všechny funkce

Jak je po téměř 30 letech využívání KNX snad již všeobecně známé, použité prvky v instalaci mohou komunikovat po samostatné metalické sběrnici, po silovém vedení 230 V AC, nebo bezdrátově. Nejrozšířenější a také nejspolehlivější je přenos informací po metalických sběrnicích. Základem je přenos po tzv. krouceném páru (TP – Twisted Pair) a pro komunikaci mezi jednotlivými částmi KNX instalace a pro vzdálené přístupy pak po IP sítích. Snižuje se podíl KNX instalací s přenosem po silových vedeních, naopak mírně narůstá podíl bezdrátového přenosu.

Pokračování článku: ../../../images/clanky/spolehlivaKNXinstalace.pdf

Historie KNX systému

 S rozvojem vědy a techniky se ve světě vždy vyskytovaly snahy o využití nejnovějších poznatků pro zvýšení pohodlí, pro zjednodušení různých pracovních činností, pro zvýšení produktivity práce a v neposlední řadě také pro co nejefektivnější využití energie. Proto také již od počátků elektrifikace se elektřina prosazovala při použití pro osvětlování, pro použití v různých technologických procesech. Zpočátku zcela izolovaně – manuálně ovládané jednotlivé okruhy osvětlování, individuálně spínané spotřebiče bez jakýchkoliv možných vzájemných vazeb. 

   

Proto zpočátku také jakákoliv optimalizace spotřeby energie, spojená s nutností regulovat spotřebu, závisela pouze na lidském činiteli, tedy na ruční regulaci.

          Nebudeme se zabývat průmyslovými automatizačními systémy, kde již v 19. století byly k dispozici různé pneumatické a hydraulické systémy regulace některých technologických procesů. Zajímat se budeme pouze o řízení funkcí v budovách – tedy řízení těch funkcí, jejichž činnost při správném způsobu provozu ani nemusíme vnímat.

Pokračování informací o historii systému KNX: ../../../images/clanky/HistorieKNX.pdf

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign