Členové KNX národní skupiny ČR nabízejí nové KNX produkty

Přednosti nových KNX produktů nabízených členy KNX národní skupiny České republiky  

Více informací

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

 Soutěž je zaměřena na komplexní projekty využívající systém KNX 

Přihlaste svůj projekt a získejte bezplatně licenci na software ETS5 Professional

Více informací

ÚSPĚŠNÁ ÚČAST NA VELETRHU AMPER 2019

Děkujeme všem návštěvníkům stánku KNX NG CZ, kteří během veletrhu AMPER 2019 diskutovali otázky související s jejich prací při projektování, dodávkách, oživování i údržby KNX instalací.

Více informací

ČLÁNKY

Co je to vlastně chytrý dům a proč se vydat touto cestou?

18.04.2019 | Jan Franěk | Hager Electro, s. r. o. | www.hager.cz

 

Každý, kdo rekonstruuje nebo staví nový dům či byt, bude v jeden okamžik postaven před otázku, zda mu stačí klasická, obyčejná elektroinstalace, nebo by měl zvažovat tzv. chytrou elektroinstalaci. Pojďme si v rychlosti shrnout základní důvody pro snadnější rozhodnutí, než článek čtenáře seznámí s některými konkrétními zajímavými produkty.

Úvahy o chytrém domě vždy začínají otázkami: „Co mi to přinese? Kolik mě to bude stát?“. A možná také „Jak se nenapálit?“.


Obr. 1. Bezdrátové tlačítko berker R. 3

Pokračování článku: ../../../images/clanky/ClanekHager.pdf

 

Dobře vytvořená KNX instalace je bezpečná a spolehlivá

KNX je ve světě nejrozšířenějším systémem určeným pro řízení všech funkcí v budovách různých typů i rozmanitých velikostí, tedy od bytových objektů, přes ubytovací, vzdělávací, kulturní a zdravotnická zařízení až po nejrozsáhlejší komerční či kancelářské budovy. Je celosvětově normalizován (ČSN ISO/IEC 14543, ČSN EN 50090 atd.) jako decentralizovaná stavebnicová soustava. Ke své činnosti tedy nepotřebuje žádnou centrální řídicí jednotku. Ve společné instalaci mohou spolupracovat přístroje od více než 400 výrobců – nejedná se o produkt jediného výrobce.

Uživatel může jednoduše ovládat všechny funkce

Jak je po téměř 30 letech využívání KNX snad již všeobecně známé, použité prvky v instalaci mohou komunikovat po samostatné metalické sběrnici, po silovém vedení 230 V AC, nebo bezdrátově. Nejrozšířenější a také nejspolehlivější je přenos informací po metalických sběrnicích. Základem je přenos po tzv. krouceném páru (TP – Twisted Pair) a pro komunikaci mezi jednotlivými částmi KNX instalace a pro vzdálené přístupy pak po IP sítích. Snižuje se podíl KNX instalací s přenosem po silových vedeních, naopak mírně narůstá podíl bezdrátového přenosu.

Pokračování článku: ../../../images/clanky/spolehlivaKNXinstalace.pdf

 

Historie KNX systému

 S rozvojem vědy a techniky se ve světě vždy vyskytovaly snahy o využití nejnovějších poznatků pro zvýšení pohodlí, pro zjednodušení různých pracovních činností, pro zvýšení produktivity práce a v neposlední řadě také pro co nejefektivnější využití energie. Proto také již od počátků elektrifikace se elektřina prosazovala při použití pro osvětlování, pro použití v různých technologických procesech. Zpočátku zcela izolovaně – manuálně ovládané jednotlivé okruhy osvětlování, individuálně spínané spotřebiče bez jakýchkoliv možných vzájemných vazeb. 

   

Proto zpočátku také jakákoliv optimalizace spotřeby energie, spojená s nutností regulovat spotřebu, závisela pouze na lidském činiteli, tedy na ruční regulaci.

          Nebudeme se zabývat průmyslovými automatizačními systémy, kde již v 19. století byly k dispozici různé pneumatické a hydraulické systémy regulace některých technologických procesů. Zajímat se budeme pouze o řízení funkcí v budovách – tedy řízení těch funkcí, jejichž činnost při správném způsobu provozu ani nemusíme vnímat.

Pokračování informací o historii systému KNX: ../../../images/clanky/HistorieKNX.pdf

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Kontaktujte nás

Předmět dotazu:*
Jméno:*
Telefon:*
E-mail:*
Web

Vaše zpráva:*

 

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data předávaná ve formuláři s dotazem jsou využita pouze k vyřízení dotazu a dále nejsou ukládána či archivována.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign