KNX národní skupina České republiky

KNX NG CZ je národní skupinou spolupracující s Mezinárodní asociací KNX. Hlavním cílem je šíření pravdivých informací o systému KNX jakožto jedinému celosvětově normalizovaného systému pro automatizaci budov.  

Více informací

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

 Soutěž je zaměřena na komplexní projekty využívající systém KNX 

Více informací

Konference KNX Secure

18. září 2018 se uskutečnila konference KNX Secure. Vylosovaný účastník přebírá poukaz na plnou verzi softwaru ETS Professional.

 

Více informací

Seminář KNX Secure Brno, 8. 11. 2018

Chcete získat poukaz na software ETS5 Professional nebo na ETS Inside? Zúčastněte se semináře.

Více informací

ČLÁNKY

 

Dobře vytvořená KNX instalace je bezpečná a spolehlivá

KNX je ve světě nejrozšířenějším systémem určeným pro řízení všech funkcí v budovách různých typů i rozmanitých velikostí, tedy od bytových objektů, přes ubytovací, vzdělávací, kulturní a zdravotnická zařízení až po nejrozsáhlejší komerční či kancelářské budovy. Je celosvětově normalizován (ČSN ISO/IEC 14543, ČSN EN 50090 atd.) jako decentralizovaná stavebnicová soustava. Ke své činnosti tedy nepotřebuje žádnou centrální řídicí jednotku. Ve společné instalaci mohou spolupracovat přístroje od více než 400 výrobců – nejedná se o produkt jediného výrobce.

Uživatel může jednoduše ovládat všechny funkce

Jak je po téměř 30 letech využívání KNX snad již všeobecně známé, použité prvky v instalaci mohou komunikovat po samostatné metalické sběrnici, po silovém vedení 230 V AC, nebo bezdrátově. Nejrozšířenější a také nejspolehlivější je přenos informací po metalických sběrnicích. Základem je přenos po tzv. krouceném páru (TP – Twisted Pair) a pro komunikaci mezi jednotlivými částmi KNX instalace a pro vzdálené přístupy pak po IP sítích. Snižuje se podíl KNX instalací s přenosem po silových vedeních, naopak mírně narůstá podíl bezdrátového přenosu.

Pokračování článku: ../../../images/clanky/spolehlivaKNXinstalace.pdf

Historie KNX systému

 S rozvojem vědy a techniky se ve světě vždy vyskytovaly snahy o využití nejnovějších poznatků pro zvýšení pohodlí, pro zjednodušení různých pracovních činností, pro zvýšení produktivity práce a v neposlední řadě také pro co nejefektivnější využití energie. Proto také již od počátků elektrifikace se elektřina prosazovala při použití pro osvětlování, pro použití v různých technologických procesech. Zpočátku zcela izolovaně – manuálně ovládané jednotlivé okruhy osvětlování, individuálně spínané spotřebiče bez jakýchkoliv možných vzájemných vazeb. 

   

Proto zpočátku také jakákoliv optimalizace spotřeby energie, spojená s nutností regulovat spotřebu, závisela pouze na lidském činiteli, tedy na ruční regulaci.

          Nebudeme se zabývat průmyslovými automatizačními systémy, kde již v 19. století byly k dispozici různé pneumatické a hydraulické systémy regulace některých technologických procesů. Zajímat se budeme pouze o řízení funkcí v budovách – tedy řízení těch funkcí, jejichž činnost při správném způsobu provozu ani nemusíme vnímat.

Pokračování informací o historii systému KNX: ../../../images/clanky/HistorieKNX.pdf

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign