Členové KNX národní skupiny ČR nabízejí nové KNX produkty

Přednosti nových KNX produktů nabízených členy KNX národní skupiny České republiky  

Více informací

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

 Soutěž je zaměřena na komplexní projekty využívající systém KNX 

Přihlaste svůj projekt a získejte bezplatně licenci na software ETS5 Professional

Více informací

ÚSPĚŠNÁ ÚČAST NA VELETRHU AMPER 2019

Děkujeme všem návštěvníkům stánku KNX NG CZ, kteří během veletrhu AMPER 2019 diskutovali otázky související s jejich prací při projektování, dodávkách, oživování i údržby KNX instalací.

Více informací

Školicí střediska a typy kursů

Jaké výhody budete mít, když se stanete KNX Partnerem?

Tím, že se stanete partnerem KNX, obdržíte oficiální certifikát Partnera se svým vlastním jménem a tím svým zákazníkům deklarujete kvalitu vaší práce a důvěru, kterou mohou mít k vašim zkušenostem. KNX Partner může jako znak kvality využívat logo KNX Partner na propagačních materiálech vázaných na KNX nebo dalšími souvisejícími dokumenty (dopisní papír, obálky, vizitky atd.).

                                                    

 

Při přihlašování k účasti k testům na týdenním základním kurzu KNX obdržíte poukaz na slevu na software ETS Lite (hodnota 140 €). Navíc po úspěšném absolvování zkoušek vám bude udělen druhý voucher ve výši 185 €, který můžete uplatnit k upgradu z vaší verze ETS Lite na ETS Professional, což sníží cenu softwaru ETS Professional na 675 € místo 1000 € ! Další výhodou je Journal KNX zasílaný poštou na vaši adresu uvedenou v MyKNX nebo v elektronické podobě na váš mail. Tento specializovaný časopis čte více než 100 000 lidí ve více než 100 zemích. Takto získáváte nejnovější informace o systému, organizaci, produktech, událostech atd. z celé komunity soustředěné v Asociaci KNX. Vaše firma a kontaktní údaje se objeví na mezinárodní webové stránce KNX, která je tak propojena s více než 90 000 partnery KNX ve více než 150 zemích světa. Zákazník hledající vhodnou projekční či montážní firmu v blízkosti svého bydliště nebo v blízkosti stavby vás snadno nalezne při vyhledávání na mapě s partnery KNX - na stránkách knx.org. Kromě toho se můžete propagovat i na stránkách www.knxcz.cz v sekci "Instalační firmy".

Možné typy KNX školení:

Základní týdenní kurs KNX  nebo  12 hodinový základní kurs

../../../images/clanky/Zakkurs.pdf

../../../images/clanky/Dvanactihodkurs.pdf

Kurs KNX pro specialisty HVAC

../../../images/clanky/KNXkursHVAC.pdf

Nástavbový kurs KNX

../../../images/clanky/N%C3%A1stavbovykurs.pdf

Školitelský (tutor) kurs KNX

../../../images/clanky/TutorkursKNX.pdf

 Před účastí v základním kursu je vhodné absolvovat zkrácený bezplatný kurs eCampus

../../../images/clanky/ETS-eCampus_cz.pdf

Další informace o kursech KNX jsou v části DOKUMENTY / AKTIVITY V KNX

 

Jak se přihlásit k účasti na kursu pořádaném KNX školicím centrem:

V prvé řadě je nezbytné založit si (bezplatný) účet na stránkách mezinárodní asociace KNX https://my.knx.org/en/index

Po jeho založení se již můžete přihlásit (zvolit některé školicí středisko a vypsaný termín školení) jak je znázorněno na vyobrazení. Ale co je důležité: je nutné se rovněž přihlásit ve vybraném školicím centru, odkud Vám zašlou veškeré svoje podmínky, jako je platba za kurs apod.

 

         

 

Přehled certifikovaných školicích center v České republice, které zajišťují výuku a závěrečné testy pro získání oprávnění k práci s KNX systémovými instalacemi:

 • ABB

  Adresa: Resslova 3, 466 02 Jablonec nad Nisou

  Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kutek

  Email: Pavel.Kutek@cz.abb.com

  Telefon: 731552383

  Web: https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/automatizace-bytu-a-budov/produtkove-rady/abb-i-bus-knx

 • Univerzita Tomáše Bati Zlín

  Adresa: UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Nad stráněmi 4511, 760 05 Zlín

  Kontaktní osoba: Ing. Martin Zálešák, CSc.

  Email: zalesak@utb.cz

  Telefon: +420 736 672 122

  Web: https://www.utb.cz

 • VŠB TU Ostrava

  Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 0strava

  Kontaktní osoba: Ing. Jan Vaňuš, PhD.

  Email: jan.vanus@vsb.cz

  Telefon:

  Web: www.knx-training@vsb.cz

 • Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Adresa: Technická 3058/10, 616 00 Brno

  Kontaktní osoba: Ing Branislav Bátora, Ph.D.

  Email: batora@feec.vutbr.cz

  Telefon:

  Web:

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign