KNX národní skupina České republiky

KNX NG CZ je národní skupinou spolupracující s Mezinárodní asociací KNX. Hlavním cílem je šíření pravdivých informací o systému KNX jakožto jedinému celosvětově normalizovaného systému pro automatizaci budov.  

Více informací

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

 Soutěž je zaměřena na komplexní projekty využívající systém KNX

Přihlaste svůj projekt a získejte bezplatně licenci na software ETS5 Professional

Více informací

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI NA VELETRHU AMPER 2019

Spolek KNX národní skupina České republiky bude poskytovat technickou pomoc všem, kteří chtějí získat jakékoli informace o KNX systémových instalacích.

Naleznete nás v pavilonu P brněnského výstaviště ve dnech 19. až 22. března 2019

Více informací

Dokumenty

KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlašuje soutěž o nejlepší realizovaný projekt s využitím systému KNX

Soutěž je zaměřena na komplexní projekty využívající systém KNX, v nichž je zajištěna vazba mezi jednotlivými dílčími systémy a technologiemi a díky tomu tvoří jeden funkční celek.

Hodnocená kritéria:

Hlavním kritériem je počet (typů) propojených technologií a způsob, jakým jsou vazby zajištěny.

Kdo se může zúčastnit:

Každý certifikovaný Partner KNX působící na území ČR.

Podmínky soutěže:

Projekt realizovaný v České republice. Termín uvedení soutěžní KNX systémové instalace do provozu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Předávané podklady společně s přihláškou k účasti v soutěži:

Prezentace projektu popisem realizovaných funkcí, s uvedením názvu a místa stavby.

Práva spolku KNX národní skupina České republiky z. s.:

Všechny uvedené údaje o přihlášených projektech může spolek KNX národní skupina České republiky z. s. zveřejnit na svých webových stránkách www.knxcz.cz, případně v článcích pro technická média nebo v referátech na konferencích.

Jak se soutěže zúčastnit:

Přihlášky, společně se všemi požadovanými podklady odeslat elektronickou poštou na adresu info@knxcz.cz nejpozději do 15. 2. 2019. Spolek KNX národní skupina České republiky z. s. si vyhrazuje právo požádat přihlašujícího o doplnění údajů s termínem do 28. 2. 2019.

Způsob vyhodnocení soutěže:

Hodnotit bude komise složená ze členů spolku KNX národní skupina České republiky z. s., kteří se nezúčastňují této soutěže, případně doplněná pracovníkem Mezinárodní asociace KNX. Pro vyhodnocení soutěže si spolek KNX národní skupina České republiky z. s. vyhrazuje právo návštěvy objektu se soutěžním projektem za účelem kontroly funkčnosti KNX instalace. Nejdůležitějším kritériem pro vyhodnocení úspěšných projektů není velikost instalace, ale co nejvyšší počet různých technologií či funkčních oblastí začleněných do systémové KNX instalace.

Místo a termín vyhlášení výsledků:

Nominované projekty budou zveřejněny na webových stránkách www.knxcz.cz do 15. 3. 2019. Veřejné vyhlášení výsledků soutěže proběhne při konferenci Inteligentní budovy 21. 3. 2019, konané při veletrhu AMPER 2019 v Brně. Vítězné projekty budou odměněny hodnotnými cenami.

 

 

Bezpečná komunikace v KNX systémové instalaci – KNX Secure

V Brně dne 11. 9. 2018 

KNX národní skupina České republiky, z. s. v rámci celosvětové iniciativy Mezinárodní asociace KNX pořádá seminář „Bezpečná komunikace v KNX systémové instalaci – KNX Secure". 

Seminář se koná 8. 11. 2018 od 9:00 h v učebně a laboratoři Ústavu elektroenergetiky fakulty elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně, v 5.patře budovy A, Technická 12.

Moto konference: Každou KNX systémovou instalaci lze dostatečně zabezpečit proti neoprávněným zásahům do ovládání funkcí. Nejvyšší úroveň bezpečnosti zajistí využití komunikace prostřednictvím kódovaných zpráv – KNX Data Secure a KNX IP Secure.

Účast na táto akci je bezplatná.

Přihlášky k účasti zasílejte na info@knxcz.cz

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Kontaktujte nás

Předmět dotazu:*
Jméno:*
Telefon:*
E-mail:*
Web

Vaše zpráva:*

 

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data předávaná ve formuláři s dotazem jsou využita pouze k vyřízení dotazu a dále nejsou ukládána či archivována.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign