KNX národní skupina České republiky

KNX NG CZ je národní skupinou spolupracující s Mezinárodní asociací KNX. Hlavním cílem je šíření pravdivých informací o systému KNX jakožto jedinému celosvětově normalizovaného systému pro automatizaci budov.  

Více informací

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

 Soutěž je zaměřena na komplexní projekty využívající systém KNX

Přihlaste svůj projekt a získejte bezplatně licenci na software ETS5 Professional

Více informací

ÚSPĚŠNÁ ÚČAST NA VELETRHU AMPER 2019

Děkujeme všem návštěvníkům stánku KNX NG CZ, kteří během veletrhu AMPER 2019 diskutovali otázky související s jejich prací při projektování, dodávkách, oživování i údržby KNX instalací.

Více informací

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší KNX projekt 2016-2017

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší KNX projekt 2016-2017

Po posouzení projektů přihlášených do soutěže o nejlepší realizovaný projekt v ČR v období let 2016 a 2017 rozhodla hodnotitelská komise o udělení následujících cen, předávaných v průběhu II. konference Inteligentní budovy, konané v souběhu s veletrhem AMPER 2018, v přednáškovém sále pavilonu P brněnského výstaviště dne 21. 3. 2018. 

  1. místo získal projekt systémové KNX instalace v administrativní budově firmy M-TECH v Praze, realizovaný firmou CABLEX s.r.o. Ústí nad Labem. Projekt využil v maximální míře jednak přímé řízení řady funkcí po sběrnici KNX, zatímco značný počet funkčních oblastí byl do KNX instalace vhodně začleněn prostřednictvím různých rozhraní. Projekt do soutěže přihlásil jednatel realizační firmy pan Martin Kaňka, který také převzal diplom a ocenění – mobilní telefon Apple 7 32 GB: 

     

  1. místo získal realizovaný projekt systémové KNX instalace v rodinném domě v Malenovicích, realizovaný firmou IQ Budovy s.r.o. Prlov. V projektu byly vhodně využity komponenty a rozhraní KNX zajišťující ekonomické řízení funkcí. Projekt do soutěže přihlásil jednatel realizační firmy pan Radim Křůpala, který také převzal diplom a ocenění – power banku 5000 mA.h:

       

 

 3. místo nebylo uděleno, namísto toho byla udělena zvláštní cena za originální řešení inteligentního akvária v Praze, realizovaného firmou BACS s.r.o. V projektu jsou využity přístroje KNX pro řízení všech parametrů týkajících se kvality vody v akváriu a všech dalších funkcí souvisejících s provozním režimem akvária. Projekt do soutěže přihlásil jednatel realizační firmy pan Jan Šváb – diplom a ocenění – power banku 5000 mA.h obdržel dodatečně – nebyl osobně přítomen při vyhodnocení soutěže.

V Brně dne 30. 3. 2018

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign