Členové KNX národní skupiny ČR nabízejí nové KNX produkty

Přednosti nových KNX produktů nabízených členy KNX národní skupiny České republiky  

Více informací

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

 Soutěž je zaměřena na komplexní projekty využívající systém KNX 

Přihlaste svůj projekt a získejte bezplatně licenci na software ETS5 Professional

Více informací

ÚSPĚŠNÁ ÚČAST NA VELETRHU AMPER 2019

Děkujeme všem návštěvníkům stánku KNX NG CZ, kteří během veletrhu AMPER 2019 diskutovali otázky související s jejich prací při projektování, dodávkách, oživování i údržby KNX instalací.

Více informací

Bezpečná a bezchybná instalace KNX

Bezpečná a bezchybná instalace KNX

Bezpečná a bezchybná instalace KNX

Tato akce byla určena firmám a elektrikářům, kteří jsou již integrátory nějakého systému, především pak systému KNX. Na vyobrazení je vidět, že ne všichni účastníci po přestávce zaujali svoje místa - kapacita zasedací místnosti (20 osob) byla využita.

Probíraná témata:

1) Projektová dokumentace nejen z pohledu KNX instalací
Jak důležitá je projektová dokumentace s ohledem na systémové instalace? 

2) Chyby v projektech a při montáži KNX instalací
Relativně často se stává, že není zpracován detailní prováděcí projekt, a proto vznikají při montáži nejrůznější mnohdy velmi závažné chyby. Některé chyby vznikají nedokonalým zpracováním projektu, což pramení z neúplné znalosti systému KNX.

3) Zabezpečení komunikace v KNX instalaci
Správně zhotovená a naprogramovaná KNX instalace s komunikací po krouceném páru je zpravidla dobře odolná proti možným zásahům hackerů. Pro vzdálenou komunikaci anebo při využití komunikace KNX RF jsou již nezbytná přídavná opatření.

4) Hager portfolio KNX produktů 
Rychlé seznámení s KNX systémy Hager. Základní přehled produktů a zajímavé produkty, které mohou pomoci s vaším projektem. 

Všichni účastníci obdrželi kopie prezentací a jak firemní podklady, tak i některé tiskoviny vydané spolkem KNX NG CZ.

 Jednomu vylosovanému účastníkovi akce byl předán poukaz na bezplatný software ETS5 Professional (jeho plná cena je 1000 €):

Druhý vylosovaný účastník - účastnice (jedna z mála žen v ČR, které se plně věnují KNX systémovým instalacím) obdržela poukaz na slevu ve výši 100 € na nákup softwaru ETS Inside (plná cena licence je 160 €)

 

 

        

 

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign