Členové KNX národní skupiny ČR nabízejí nové KNX produkty

Přednosti nových KNX produktů nabízených členy KNX národní skupiny České republiky  

Více informací
Členové KNX národní skupiny ČR nabízejí nové KNX produkty

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE
Vyhlášení výsledků soutěže o KNX projekt 2019

Více informací
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

Přihlaste Vámi realizovanou KNX instalaci do soutěže o nejlepší projekt za rok 2020
Právě Váš projekt může být tím nejlepším za rok 2020

Více informací
Přihlaste Vámi realizovanou KNX instalaci do soutěže o nejlepší projekt za rok 2020

Základní kursy KNX již ve více než 500 školicích centrech
500. školicí centrum je v Kamerunu

Více informací
Základní kursy KNX již ve více než 500 školicích centrech

Členové KNX národní skupiny ČR nabízejí nové KNX produkty

Přednosti nových KNX produktů nabízených členy KNX národní skupiny České republiky  

Více informací
Členové KNX národní skupiny ČR nabízejí nové KNX produkty

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

Více informací
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

Přihlaste Vámi realizovanou KNX instalaci do soutěže o nejlepší projekt za rok 2020

Více informací
Přihlaste Vámi realizovanou KNX instalaci do soutěže o nejlepší projekt za rok 2020

Základní kursy KNX již ve více než 500 školicích centrech

Více informací
Základní kursy KNX již ve více než 500 školicích centrech

Bezpečná a bezchybná instalace KNX

Bezpečná a bezchybná instalace KNX

Bezpečná a bezchybná instalace KNX

Tato akce byla určena firmám a elektrikářům, kteří jsou již integrátory nějakého systému, především pak systému KNX. Na vyobrazení je vidět, že ne všichni účastníci po přestávce zaujali svoje místa - kapacita zasedací místnosti (20 osob) byla využita.

Probíraná témata:

1) Projektová dokumentace nejen z pohledu KNX instalací
Jak důležitá je projektová dokumentace s ohledem na systémové instalace? 

2) Chyby v projektech a při montáži KNX instalací
Relativně často se stává, že není zpracován detailní prováděcí projekt, a proto vznikají při montáži nejrůznější mnohdy velmi závažné chyby. Některé chyby vznikají nedokonalým zpracováním projektu, což pramení z neúplné znalosti systému KNX.

3) Zabezpečení komunikace v KNX instalaci
Správně zhotovená a naprogramovaná KNX instalace s komunikací po krouceném páru je zpravidla dobře odolná proti možným zásahům hackerů. Pro vzdálenou komunikaci anebo při využití komunikace KNX RF jsou již nezbytná přídavná opatření.

4) Hager portfolio KNX produktů 
Rychlé seznámení s KNX systémy Hager. Základní přehled produktů a zajímavé produkty, které mohou pomoci s vaším projektem. 

Všichni účastníci obdrželi kopie prezentací a jak firemní podklady, tak i některé tiskoviny vydané spolkem KNX NG CZ.

 Jednomu vylosovanému účastníkovi akce byl předán poukaz na bezplatný software ETS5 Professional (jeho plná cena je 1000 €):

Druhý vylosovaný účastník - účastnice (jedna z mála žen v ČR, které se plně věnují KNX systémovým instalacím) obdržela poukaz na slevu ve výši 100 € na nákup softwaru ETS Inside (plná cena licence je 160 €)

 

 

        

 

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign