Ohlédnutí za veletrhem
Amper 2023

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

Ohlédnutí za veletrhem

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

JAKÉ JSOU TŘEBA DOKLADY, MIMO PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE, PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX?

Odpověď: 26. 11. 2019

Pro dobré posouzení realizovaného projektu je potřebné zaslat přehled zajišťovaných typů funkcí - počty dílčích funkcí jakými jsou např. počty spínaných či stmívaných svítidel nejsou důležité - naopak důležité jsou stručné popisy funkčních oblastí, které jsou v KNX instalaci zajišťovány. Důležité je také zaslat ilustrační fotografie pořízené v daném objektu. Není ale potřebné sdělovat, od kterých výrobců byly použity přístroje. Jako doplňkové informace mohou sloužit počty typů KNX přístrojů v instalaci použitých.

K přehledu zajišťovaných typů funkcí je vhodné rovněž uvést Vaše případná speciální řešení způsobů jejich řízení.

Před rozhodováním o umístění projektu v soutěži si hodnotitelská komise vyhrazuje právo možnosti navštívit objekt vybavený soutěžní KNX instalací.

Současně s přihláškou a přílohami zašlete také souhlas ke zveřejnění Vámi zaslaných údajů o projektu v nyní připravované sekci webových stránek knxcz.cz "Projekty", kde budou uváděny informace o dobrých KNX instalacích realizovaných v ČR (v podobném rozsahu, jaký je v sekci Projekty na mezinárodních stránkách knx.org).  

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign