Ohlédnutí za veletrhem
Amper 2023

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

Ohlédnutí za veletrhem

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

PROJEKTANT CHCE POUŽÍT DRAŽŠÍ AKTORY S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM ŽALUZIÍ V PROJEKTU MÉHO RODINNÉHO DOMU. MÁ TO NĚJAKÝ SMYSL, KDYŽ MŮŽE POUŽÍT LEVNĚJŠÍ AKTORY BEZ RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ?

Odpověď: 29. 05. 2020

Z dotazu není zřejmé, jak je projekt rozsáhlý, ani nebylo uvedeno, zda se počítá i s automatickým řízením provozu žaluzií při použití povětrnostní stanice nejen pro ochranu před mechanickým poškozením silným větrem, ale také pro natáčení lamel, aby nemohlo docházet k oslnění přímým slunečním světlem.

Můžeme ale pro informaci uvést případy, v nichž je manuální ovládání výhodné, nebo dokonce nezbytné:

a) V případě, že akční členy jsou již osazeny v rozvaděči, ale dodavatel instalace ještě přístroje nenaprogramoval. Firma dodávající žaluzie si může zkompletovat celé silové elektrické zapojení a prostředky pro manuální ovládání na akčních členech prověřit správnost zapojení silových obvodů a také správnost činnosti žaluzií. Totéž byste mohl prověřit i vy, ale nesmíte zapomenout po zkoušce žaluzie svinout do zabezpečené polohy, aby nemohly být poškozeny případným silným větrem - dokud akční členy nejsou naprogramovány, nemohou automaticky chránit žaluzie před tímto větrem.

b) I v průběhu programování (oživování) KNX systémové instalace, kdy systémový integrátor prověřuje rovněž správnost elektrického připojení pohonů žaluzií a odstraňuje případné chyby v jím vypracovaném elektronickém projektu (např. ne zcela optimální nastavení parametrů apod.).

c) V běžném provozu systémové instalace při údržbě žaluzií - dodavatel přejde z automatického režimu činnosti do režimu manuálního ovládání a v klidu může prověřit správnou činnost žaluzií po jejich revizi a údržbě.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign