Ohlédnutí za veletrhem
Amper 2023

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

Ohlédnutí za veletrhem

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

MĚNÍM ZAMĚSTNÁNÍ A NOVÝ ZAMĚSTNAVATEL CHCE, ABYCH MU PŘEDLOŽIL DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KURSU KNX. MŮŽETE SDĚLIT, KDY JSEM TENTO KURS ABSOLVOVAL?

Odpověď: 13. 10. 2020

V jakém termínu jste absolvoval základní kurs by vám mohli sdělit pracovníci toho školicího centra KNX, v němž jste se školil. Ovšem ve školicích centrech KNX jsou povinni archivovat data týkající se základních kursů nejvýše 5 let. Doklad o absolvování základního kursu není až natolik důležitý, proto jej ani mnohá školicí centra již nevydávají a to od druhé poloviny roku 2008, kdy došlo k významné změně. Do poloviny roku 2008 totiž školicí centra úspěšným absolventům základních kursů vydávala dvojmo osvědčení o úspěšném absolvování kursu, přičemž jeden exemplář byl určen k tomu, aby jej absolvent zaslal mezinárodní asociaci KNX v Bruselu, která následně předávala certifikát Partnera KNX s partnerským číslem. Pokud někdo z úspěšných absolventů základních kursů z uvedeného období toto osvědčení nezaslal, není dosud ani uveden mezi Partnery KNX. To ovšem také znamená, že školicí centrum nemusí mít ve svém archivu údaje o vašem kursu z této doby a nemusí vám zaslat žádné potvrzení.

Od poloviny roku 2008 se toto zjednodušilo, na základě zapsaných výsledků závěrečných testů do (bezplatného) osobního účtu na MyKNX (dříve Online Shop), který musí mít založený každý, kdo se chce zúčastnit certifikačních kursů KNX. Okamžitě po zapsání vyhovujících výsledků závěrečných testů (teoretického i praktického) do zmíněného účtu, je možné si stáhnout certifikát Partner KNX - na tomto certifikátu bude uvedeno vždy datum, kdy ke stažení došlo.

Tento certifikát je jediným a důležitým podkladem k prokázání toho, že jste Partnerem KNX. Není tedy důležité, kdy a kde jste absolvoval základní kurs KNX. A nikoho ani nemusí zajímat, jakého hodnocení jste dosáhl v testech.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign