Ohlédnutí za veletrhem
Amper 2023

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

Ohlédnutí za veletrhem

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

JAK JE MOŽNÉ, ŽE V NÁRODNÍ SKUPINĚ KNX SPOLUPRACUJÍ VZÁJEMNĚ SI KONKURUJÍCÍ FIRMY?

Odpověď: 20. 10. 2020

KNX národní skupiny nemají ve své činnosti zahrnuto vytváření a dodávky konkrétních projektů systémových instalací. Stejně, jako je tomu v mezinárodní asociaci, jejímiž členy je nyní téměř 500 vzájemně si konkurujících firem, je společný zájem na co nejvyšší informovanosti veřejnosti o výhodách tohoto celosvětově normalizovaného systému pro tzv. inteligentní instalace. Společnou propagací systému KNX se dosahuje toho, že systém je stále častěji využíván a z toho potom profitují všiochni výrobci - národní skupina propaguje systém, nikoli jednotlivé, konkrétní výrobce. Také každý projektant se může v případě svých pochyb obrátit na národní skupinu, která může doporučit vhodný způsob řešení (nikoli konkrétní přístroje).

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign