Ohlédnutí za veletrhem
Amper 2023

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

Ohlédnutí za veletrhem

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

JAKÉ FUNKCE UMÍ ŘÍDIT SYSTÉM KNX?

Odpověď: 20. 10. 2020

Systém KNX byl navržen k tomu, aby především dokázal komfortně a úsporně hospodařit s energií, aby uměl automatizovat provoz různých funkcí, avšak ne k tomu, aby řídil technologické procesy. Proto ale umí spolupracovat s celou širokou škálou řídicích jednotek specializovaných k různým účelům. Komplexní instalace v domě obvykle obsahuje technologické jednotky pro vytápění, pro chlazení, pro ventilaci, mohou to být systémy řízení tepelných čerpadel atd. Ovšem spotřebu tepelné energie, množství přiváděného vzduchu, které je potřebné pro danou místnost určují přístroje na sběrnici KNX, které řídicím jednotkám těchto systémů předávají informace potřebné pro jejich optimální provoz. Podmínkou ovšem je, aby tyto různé řídicí systémy uměly komunikovat prostřednictvím vhodného "otevřeného" protokolu, např. ModBus, TCP IP apod. Lze tedy říci, že za pomoci systému KNX lze řídit jakoukoli funkci.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign