Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?
Jak postupovat při jeho výběru

Více informací
Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Řízení energie s KNX
Od energetické efektivity k úplné správě v digitalizovaném světě

Více informací
Řízení energie s KNX

Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Více informací
Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Řízení energie s KNX

Více informací
Řízení energie s KNX

V ČEM JE SYSTÉM KNX LEPŠÍ, NEŽ JINÉ SYSTÉMOVÉ INSTALACE?

Odpověď: 20. 10. 2020

Na takto jednoduše položenou otázku není až tak jednoduchá odpověď. Na systémové instalace je možné nahlížet z mnoha úhlů. Podívejme se alespoň na některé z nich.

1) Kolik výrobců se podílí na produkci a dodávkách daného systému. Jedná-li se o systém jednoho jediného výrobce, může se stát (a již se i několikrát stalo), že výrobce přestane vyrábět nebo podporovat svůj systém, nebo jej nahradí novějším systémem, přičemž jeho starý systém neumí komunikovat s tím novým. A co potom mají dělat ti investoři, kteří jej mají v provozu a je potřebné jej rozšířit nebo nahradit poškozené prvky. Naopak, jde-li o systém na němž se podílí více výrobců (u systému KNX je to více než 400 producentů, jejichž přístroje mohou vzájemně komunikovat a vzájemně se nahrazovat ve společných instalacích), potom i při výpadku některého z producentů lze instalace doplňovat nebo v nich nahrazovat starší přístroje, protože jsou vzájemně kompatibilní. KNX systém je navíc jediným celosvětově normalizovaným systémem pro řízení funkcí v budovách všech typů a všech velikostí. Na trhu je již 30 let přičemž nejnovější přístroje budou perfektně spolupracovat i s těmi nejstaršími, protože takto byl celý systém vypracován. A můžeme se spolehnout na to, že i za dalších 30 let budou KNX instalace bez jakýchkoli naznačených problémů.

2) Na našem trhu je obrovský výběr různých systémů nabízených většími či menšími výrobci. Lze říci, že téměř denně vzniká nový systém, protože pro nadšené studenty či elektrikáře není žádným problémem takovýto systém vytvořit. Skutečným problémem pak ale bývají uskutečněné realizace, které mnohdy nezvládají zajistit spolupráci mezi celou širokou škálou různých technologických celků (vytápění, klimatizace, vzduchotechniky atd.). Proto nemusí být možné realizovat skutečnou systémovou instalaci, v níž jsou společně řízeny i vizualizovány všechny funkce v objektu použité. Kdežto systém KNX zvládá bezproblémově všechna naznačená úskalí. Ovšem u těchto malých systémů může hrozit jedno vysoké nebezpečí - malá spolehlivost a nízká životnost prvků této instalace. Kdežto přístroje KNX jsou vyráběny a především podrobovány velmi náročným zkouškám, takže musí být vyráběny ne jako s nároky na spotřební zboží, ale s nároky obdobnými jako na průmyslové aplikace. A z dosavadní praxe víme, že i v těch nejstarších instalacích KNX dochází jen výjimečně k poruchám některých přístrojů, z čehož můžeme usoudit, že životnost KNX instalací musí být mnohem delší než dosud předpokládaných 30 let.

3) Mnohé z nabízených systémových instalací jsou určeny pouze pro malé instalace jaké jsou v menších rodinných domech (a to ještě bez možnosti spolupráce se všemi používanými technologickými celky). Kdežto systém KNX je univerzálním stavebnicovým systémem určeným pro instalace všech velikostí, s možností dalšího rozšiřování kdykoli, i po celé řadě let.

4) Podstatná většina z nabízených systémů jsou systémy s centrálními řídicími jednotkami. Může se stát, že dojde k poruše této centrální jednotky - následkem je ukončení funkčnosti celé instalace až do té doby, než se podaří odstranit poruchu. Kdežto KNX je decentralizovaným systémem v němž každý přístroj má naprogramovány svoje úkoly. Dojde-li k poruše některého z přístrojů KNX, přeruší se vykonávání jen těch funkcí, které tento přístroj zabezpečuje. Samozřejmě i zde je následně nutný zásah servisního technika - dodavatele instalace.

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign