Ohlédnutí za veletrhem
Amper 2023

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

Ohlédnutí za veletrhem

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

Výměna vadného přístroje KNX za nový

Jaký je správný postup při výměně přístroje? Jeden z přístrojů vykazoval chyby, tak nám jej elektrikář vyměnil (kus za kus). Ale tento nový přístroj není nakonfigurován a nemá přidělenou individuální adresu. Resp. naleznu ho jen, když zapnu programovací tlačítko a přes ETS nechám vyhledat zapnuté přístroje.

Odpověď: 23. 02. 2022

Montér při výměně přístroje učinil sice správný, avšak nepostačující krok. Každý nový KNX přístroj má v paměti uloženou individuální adresu 15.15.255, kterou je nezbytné přehrát s využitím softwaru ETS. Přitom ale nestačí jen nahrát adresu, která byla přidělena odstraněnému (chybnému) přístroji. Je dále nutné nahrát aplikační program (nastavení parametrů, přiřazení skupinových adres) z elektronického projektu, který byl pro vaši instalaci vytvořen v ETS. Předpokládáme, že máte k dispozici tento projekt (na vhodném datovém nosiči). K nahrání individuální adresy a aplikačního programu vyměněného přístroje je nezbytné připojení vaší instalace k PC s ETS, kde je také projekt - tuto činnost vám může zajistit osoba, která vaši instalaci dodávala nebo osoba (Partner KNX) která má software ETS a které dodáte zmíněný projekt k importu do jeho ETS.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign