Ohlédnutí za veletrhem
Amper 2023

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

Ohlédnutí za veletrhem

Více informací
Ohlédnutí za veletrhem

LZE POMOCÍ SW ETS 5 PROF. "NAČÍST" ULOŽENÉ INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ KNX?

Odpověď: 30. 04. 2019

Jedním z diagnostických nástrojů ETS 5 jsou "Informace o přístroji". Po dotazu, jaký přístroj je na zvolené individuální adrese, obdržíte odpověď, kterou lze nanejvýše vytisknout, a která obsahuje následující informace, které jsou uloženy v paměti daného přístroje:

- název přístroje a jeho výrobce, individuální adresa,

- čísla komunikačních objektů a k nim přiřazené skupinové adresy.

Nelze ale načíst nastavení parametrů. Získané údaje ani nelze přímo vložit např. do nově vytvářeného projektu - je nutné vkládat je manuálně.

Potřebujete-li načíst neznámou instalaci, je potřebné zakoupit k ETS rozšiřující přídavný software ETS App "Rekonstrukce", při jejímž použití lze vytvořit nový projekt, v němž budou následující informace:

- topologické uspořádání se základními údaji o přístrojích, včetně nastavení parametrů a přiřazení skupinových adres,

- přehled skupinových adres s jejich přiřazením ke komunikačním objektům.

Nelze ovšem zobrazit údaje, které sice obsahoval původní projekt v ETS  jako názvy adres, důležité poznámky k jednotlivým přístrojům, prostorové členění, protože tyto údaje nejsou ukládány do pamětí přístrojů. Nelze také zobrazit údaje o přístrojích, které při svém programování používají přídavné softwary (plug-in). 

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign