Partneři KNX - jak jste hodnoceni na www.knx.org?
Aktualizujete svůj MyKNX účet?

Více informací
Partneři KNX - jak jste hodnoceni na www.knx.org?

Přihlaste Vámi realizovanou KNX instalaci do soutěže o nejlepší projekt za rok 2020
Právě Váš projekt může být tím nejlepším za rok 2020

Více informací
Přihlaste Vámi realizovanou KNX instalaci do soutěže o nejlepší projekt za rok 2020

Jak proběhla konference ke 30. výročí KNX a 5. výročí KNX NG CZ
20. 10. 2020 od 9:00

Více informací
Jak proběhla konference ke 30. výročí KNX a 5. výročí KNX NG CZ

Chcete programovat KNX systémové instalace?
Využijte příležitost ve dnech 26. a 27. 11. 2020

Více informací
Chcete programovat KNX systémové instalace?

Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?
Jak postupovat při jeho výběru

Více informací
Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Partneři KNX - jak jste hodnoceni na www.knx.org?

Více informací
Partneři KNX - jak jste hodnoceni na www.knx.org?

Přihlaste Vámi realizovanou KNX instalaci do soutěže o nejlepší projekt za rok 2020

Více informací
Přihlaste Vámi realizovanou KNX instalaci do soutěže o nejlepší projekt za rok 2020

Jak proběhla konference ke 30. výročí KNX a 5. výročí KNX NG CZ

Více informací
Jak proběhla konference ke 30. výročí KNX a 5. výročí KNX NG CZ

Chcete programovat KNX systémové instalace?

Více informací
Chcete programovat KNX systémové instalace?

Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Více informací
Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Otázky a odpovědi

Níže uváděné dotazy a odpovědi jsou uspořádány chronologicky, bez ohledu na specifikaci řešeného problému.

Máme ve firmě software ETS5 a potřebujeme pro další PC přikoupit další tento software. Je nějaká možnost získat slevu na jeho nákup?

Odpověď (20. 10. 2020)

Když už vlastníte jednu licenci na plnou verzi softwaru ETS5 Professional, můžete za výhodnou cenu zakoupit jednu nebo dokonce dvě další licence ETS5 Supplementary, každou v ceně pouhých 150 €. Tyto licence musí být objednávány (a samozřejmě i zaplaceny) prostřednictvím toho osobního účtu na MyKNX, na kterém je evidována vaše současná licence na ETS5 Professional. Verze Supplementary je ve skutečnosti plnohodnotnou verzí Professional, je určena pro jeden nebo dva další PC v téže firmě. K jedné plné verzi lze dokoupit nejvýše dvě tyto přídavné verze.

Měním zaměstnání a nový zaměstnavatel chce, abych mu předložil doklad o absolvování základního kursu KNX. Můžete sdělit, kdy jsem tento kurs absolvoval?

Odpověď (13. 10. 2020)

V jakém termínu jste absolvoval základní kurs by vám mohli sdělit pracovníci toho školicího centra KNX, v němž jste se školil. Ovšem ve školicích centrech KNX jsou povinni archivovat data týkající se základních kursů nejvýše 5 let. Doklad o absolvování základního kursu není až natolik důležitý, proto jej ani mnohá školicí centra již nevydávají a to od druhé poloviny roku 2008, kdy došlo k významné změně. Do poloviny roku 2008 totiž školicí centra úspěšným absolventům základních kursů vydávala dvojmo osvědčení o úspěšném absolvování kursu, přičemž jeden exemplář byl určen k tomu, aby jej absolvent zaslal mezinárodní asociaci KNX v Bruselu, která následně předávala certifikát Partnera KNX s partnerským číslem. Pokud někdo z úspěšných absolventů základních kursů z uvedeného období toto osvědčení nezaslal, není dosud ani uveden mezi Partnery KNX. To ovšem také znamená, že školicí centrum nemusí mít ve svém archivu údaje o vašem kursu z této doby a nemusí vám zaslat žádné potvrzení.

Od poloviny roku 2008 se toto zjednodušilo, na základě zapsaných výsledků závěrečných testů do (bezplatného) osobního účtu na MyKNX (dříve Online Shop), který musí mít založený každý, kdo se chce zúčastnit certifikačních kursů KNX. Okamžitě po zapsání vyhovujících výsledků závěrečných testů (teoretického i praktického) do zmíněného účtu, je možné si stáhnout certifikát Partner KNX - na tomto certifikátu bude uvedeno vždy datum, kdy ke stažení došlo.

Tento certifikát je jediným a důležitým podkladem k prokázání toho, že jste Partnerem KNX. Není tedy důležité, kdy a kde jste absolvoval základní kurs KNX. A nikoho ani nemusí zajímat, jakého hodnocení jste dosáhl v testech.

Pro školní laboratoře vybavené přístroji KNX potřebujeme na 8 pracovišť zakoupit softwary ETS5 Lite. Při ceně 250 € za jednu licenci to znamená 2000 €. Je možné pořídit tyto licence levněji?

Odpověď (15. 5. 2020)

Ano, pro výuku, tedy pro školy a různá certifikovaná i necertifikovaná školicí centra je možné zakoupit "výukový balíček" za 1200 €, který obsahuje jednu licenci na software ETS5 Professional (ta je určena pro učitelské pracoviště) a 10 licencí na ETS5 Lite, což by v plné ceně představovalo 3500 €. 

Mám zájem o plnou verzi softwaru ETS5, lze ji zakoupit za méně než za 1000 €?

Odpověď (4. 5. 2020)

Mezinárodní asociace KNX je jediným vlastníkem a také prodejcem licencí softwarů určených pro práci s KNX systémovou instalací, tedy i softwaru ETS5 Professional. Vzhledem k tomu, že 8. května 2020 je 30. výročí založení asociace KNX, pro celý měsíc květen 2020 byla vyhlášena akce: prodej licencí ETS5 Professional se slevou 30 %. Tato akce (stejně jako všechny akce vyhlašované mezinárodní asociací) byla oznámena všem, kdo mají vytvořeny svoje bezplatné účty na MyKNX . Prostřednictvím tohoto účtu lze uplatnit poukaz na tuto slevu, který je součástí informativního mailu z mezinárodní asociace KNX.

Jsem v KNX úplný začátečník, hrál jsem si s tím zatím jen asi dvě hodiny. Narazil jsem na problém, jak podmínit nějakou akci.

Dám příklad: Když zmáčknu tlačítko, tak chci, aby se sepnulo relé, ale pouze pokud je vypnutý druhý vypínač. Vypínač 2 tedy bude sloužit jako nějaký master, který bude blokovat tlačítko 1.

Přemýšlel jsem, jak to bude vypadat na sběrnici, protože ve chvíli vyslání telegramu z tlačítka 1 na sběrnici není znám stav tlačítka 2. Takže se to musí řešit asi tak, že relé bude číst všechny telegramy od tlačítka 2 a bude si lokálně ukládat jeho poslední stav a ve chvíli kdy přijde telegram od tlačítka 1, tak v závislosti na něm provede, či neprovede akci. Nemám ale tušení, tak toto chovaní nastavit v ETS5.

Tohle je jen takový nejjednodušší příklad, reálně asi nedává moc význam toto chtít, ale napadá mě spousta dalších případů, kdy bych podobné chování potřeboval.

Odpověď (29. 4. 2020)

Toto KNX relé - tedy spínací akční člen - má běžně ve svém aplikačním programu také logické funkce. Proto bych navrhoval problém řešit jejich využitím. Při nastavení logické funkce AND je potřebné komunikačnímu objektu "logická funkce" přiřadit skupinovou adresu vypínače 2, přičemž skupinová adresa vypínače 1 je přiřazena hlavnímu pracovnímu komunikačnímu objektu "spínání". V parametrech logické vazby je potřebné nastavit inverzi, aby výsledné sepnutí bylo podle výše definovaného požadavku.

Lze využít také logickou funkci Hradlo s obdobným přiřazením skupinových adres. 

Existuje nějaká dokumentace v češtině pro ETS 5? A dále jaké jsou verze a jejich ceny pro zakoupení? Nyní mám verzi ETS4 Professional.

Odpověď (16. 4. 2020)

Některé informace v češtině o softwaru ETS5 naleznete zde

Software ETS5 je samozřejmě v řadě jazykových verzí, mezi nimiž nechybí ani čeština. 

Plná cena softwaru ETS5 Professional je 1000 €, ovšem při nákupu upgradu z ETS4 je cena nižší. Nakoupit je možné výhradně prostřednictvím Vašeho osobního účtu. Tam můžete bezplatně stáhnout software ETS5, který po instalaci ve Vašem PC bude v demo verzi dovolující plnou práci s ním, ovšem jen s projekty obsahujícími vždy nejvýše 5 přístrojů. Teprve po zaplacení požadovaného typu licence obdržíte hardwarový klíč umožňující práci v rozsahu zakoupené licence. 

Pokud byste vystačil s vytvářením projektů s nejvýše 20 přístroji, můžete zakoupit licenci ETS5 Lite (250 €). 

Máte-li zakoupenou plnou licenci ETS5 Professional, lze zakoupit ještě až dvě přídavné licence ETS5 Supplementary (každá za 150 €), což jsou verze bez jakýchkoli omezení - jsou určeny pro práci na dalších PC v rámci firmy téhož Partnera KNX. 

Instalací ETS5 nijak neovlivníte činnost již dříve nainstalovaného softwaru ETS4.

Mám starší KNX přístroje a na stránkách výrobce již nejsou uváděny jejich aplikační programy. Kde je mohu získat?

Odpověď (15. 4. 2020)

Pokud by se nejednalo o aplikační programy přístrojů, které máme v našem archivu, můžeme vám pomoci tím, že se s příslušným dotazem obrátíme na výrobce těch přístrojů, které sice již nejsou delší dobu v jejich nabídce, ale jejichž podklady mají oni ve svých archivech.

Sdělte termíny a cenu KNX základních kursů

Odpověď (20. 2. 2020):

Na webových stránkách zde jsou uvedena certifikační školicí centra v ČR a je zde také uveden postup, jak se přihlásit na některý z vypsaných termínů KNX certifikačních kursů ve Vámi zvoleném školicím centru. Znamená to, že nejdříve je nutné založit si bezplatný účet na mezinárodních stránkách. Teprve poté lze zjistit termíny jednotlivých kursů a následně se k účasti v některém z nich také přihlásit. Následně Vás bude školicí centrum kontaktovat a sdělí Vám veškeré podrobnosti účasti v kursu, včetně požadované ceny.

Prosim o zaslanie informacie o Skoleniach a prednaskach systemu KNX v Ceskej republike, pripadne na Slovensku.

Odpověď (30. 4. 2019, upraveno 20. 1. 2020):

Certifikační kursy KNX zajišťují v českém jazyce školicí centra:

Baťova univerzita Zlín,

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,

ABB s.r.o. Jablonec nad Nisou a

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Konkrétní termíny certifikačních školení lze nalézt na jejich webových stránkách, případně také na osobních stránkách na MyKNX, v sekci školení (Training).

Na našich webových stránkách lze nalézt termíny, místa a data konání připravovaných akcí, které se budou plně nebo jen částečně věnovat také informacím o systému KNX.

Otázka ohledně Loxone Miniserveru. Přístroj má na sobě KNX kostku, umí s KNX komunikovat, ale myslím si že certifikován ze strany KNX není, mohu toto zjistit někde v seznamu certifikovaných přístrojů apod.?

Odpověď (9. 12. 2019):

Mezi certifikovanými produkty se na stránkách knx.org nepodařilo nalézt tento výrobek, ale to nic neříká, zda použité rozhraní KNX/Loxone  je nebo není certifikováno - asi by to chtělo nahlédnout přímo na tuto KNX "kostku", jaké má označení, případně se přímo dotázat výrobce. Pokud na sobě nese logo KNX, mělo by být certifikováno a zřejmě by na něm mělo být i logo jeho výrobce. Víme, že např. TECO Kolín sice není členem mezinárodní asociace KNX, ale používá rozhraní mezi svým systémem a KNX od jiného výrobce - člena asociace KNX. Podobně výrobce vzduchotechniky ATREA Jablonec nad Nisou může svoje rekuperační jednotky dodávat s rozhraním KNX (nutné specifikovat v objednávce), přičemž toto rozhraní je od některého ze členů asociace KNX.

Co si myslíte o KNX Easy od firmy Hager?

Odpověď (6. 12. 2019):

KNX Easy od firmy HAGER je určen především elektrikářům, kteří dosud např. nepracovali se systémem KNX a pouze se seznámili s jeho základy a kteří také nemají zakoupenu licenci na používání projekčního, programovacího a diagnostického softwaru ETS. Přitom by mohli dodávat KNX instalace např. pro rodinné domy. Se softwarem KNX Easy (je zdarma ke stažení na stránkách HAGER) lze vytvářet malé projekty obsahující nejvýše 255 KNX přístrojů (výhradně od firmy HAGER). V případě, že by bylo potřebné použít KNX přístroje i od jiných výrobců anebo by se jednalo o projekt obsahující více než zmíněných 255 přístrojů KNX, je již nezbytné pracovat se softwarem ETS. Rovněž není problém projekt vytvořený ve stávající aplikaci Easy, překlopit do softwaru ETS i kdykoliv v budoucnu a využít tak i moduly dalších výrobců i v případě potřeby rozšíření a doplnění o další funkce.

Poznámka: Počet přístrojů ještě nic neříká o počtu funkcí, kterými má být instalace vybavena. Jedním přístrojem může být např. 12 násobný spínací akční člen, který může spínat 12 na sobě nezávislých elektrických okruhů. 

Sdělte kontakty na zkušené realizační firmy (integrátory) a projektanty, kteří se věnují KNX elektroinstalacím a jsou blíže k mému bydlišti, a kteří nejsou na vašich webových stránkách uvedeni. 

Odpověď (5. 12. 2019):

Na našich webových stránkách jsou uvedeni jen ti systémoví integrátoři, kteří se rozhodli úžeji spolupracovat s KNX národní skupinou České republiky. Rozsáhlejší přehled Partnerů KNX (a to bez ohledu na to, zda se pouze vyškolili a dále se nevěnují systému KNX anebo také vytváří KNX projekty či je oživují a zajišťují jejich servis) naleznete na těchto stránkách, kde je přehled partnerů KNX z celého světa. Proto je potřebné nejdříve zvolit zemi (Českou republiku) a následně vyhledávat např. podle názvů měst.  Není-li žádný ve vašem městě či v těsné blízkosti, patrně by to vyžadovalo vyprovokovat ve vašem městě působící elektrikáře, aby se začali věnovat i nejrozšířenějšímu systému tzv. inteligentních elektrických instalací, tedy systému KNX. Instalace vytvořená v tomto systému je stavebnicová, dovoluje tedy i pozdější snadné doplňování o nové funkce nebo jakékoli změny a úpravy, umožňuje bezproblémově používat ve společné instalaci produkty od mnoha výrobců.

Lze použít optické rozhraní LL/S 1.1 namísto liniové spojky? 

Odpověď (27. 11. 2019):

Optické rozhraní LL/S 1.1 není určeno k použití namísto liniové spojky. Slouží k oddělení dvou částí jedné linie (pro zajištění činnosti obou propojovaných částí linie jsou zapotřebí 2 ks optického rozhraní). Optické rozhraní propojuje např. dvě budovy. Optické rozhraní není vybaveno filtrační tabulkou (nepoužívá vůbec žádné ETS aplikační programy), propouští telegramy oběma směry bez omezení.  To je také důvod, proč je nelze použít namísto liniové spojky. Toto rozhraní se používá ze dvou důvodů:

1. prodloužení vedení linie až na 3000 m - při propojení vzdálenějších částí jedné instalace,

2. ochrana sběrnicového vedení mezi budovami před účinky přepětí a před indukcí eventuálních rušivých signálů.

Na obou stranách takto prodloužené linie je nezbytné umístit také KNX napájecí zdroje, protože optický kabel galvanicky odděluje obě části linie. 

Jaké jsou třeba doklady, mimo přihlašovacího formuláře, pro přihlášení do soutěže o nejlepší projekt KNX?

Odpověď (26.11. 2019):

Pro dobré posouzení realizovaného projektu je potřebné zaslat přehled zajišťovaných typů funkcí - počty dílčích funkcí jakými jsou např. počty spínaných či stmívaných svítidel nejsou důležité - naopak důležité jsou stručné popisy funkčních oblastí, které jsou v KNX instalaci zajišťovány. Důležité je také zaslat ilustrační fotografie pořízené v daném objektu. Není ale potřebné sdělovat, od kterých výrobců byly použity přístroje. Jako doplňkové informace mohou sloužit počty typů KNX přístrojů v instalaci použitých.

K přehledu zajišťovaných typů funkcí je vhodné rovněž uvést Vaše případná speciální řešení způsobů jejich řízení.

Před rozhodováním o umístění projektu v soutěži si hodnotitelská komise vyhrazuje právo možnosti navštívit objekt vybavený soutěžní KNX instalací.

Současně s přihláškou a přílohami zašlete také souhlas ke zveřejnění Vámi zaslaných údajů o projektu v nyní připravované sekci webových stránek knxcz.cz "Projekty", kde budou uváděny informace o dobrých KNX instalacích realizovaných v ČR (v podobném rozsahu, jaký je v sekci Projekty na mezinárodních stránkách knx.org).  

Jaká je cena KNX školení pro dvě osoby?

Odpověď (14. 9. 2019):

Pokud se týče vaší případné účasti ne základním kursu KNX, je potřebné se obrátit na některé z certifikovaných školicích center - v současné době jsou v České republice 4 takováto centra - viz zde. Cenu za školení sdělí vedoucí zvoleného školicího centra. 

Zašlete cenovou nabídku na nákup rozhraní KNX/USB

Odpověď (30. 7. 2019):

Náš spolek KNX národní skupina České republiky nemá ve své náplni činnosti prodej KNX přístrojů. Proto nemůžeme vyhovět požadavku na dodávku rozhraní KNX/USB. K tomu je potřebné se obrátit nejlépe prostřednictvím některého elektrotechnického velkoobchodu na výrobce, který má ve svém portfoliu tyto přístroje. 

Žádáme o cenovou nabídku na nákup licence na ETS5 Professional

Odpověď (30. 7. 2019):

Plná cena licence k používání softwaru ETS5 Professional je 1000 €. Ovšem majitelem tohoto softwaru a jediným distributorem licencí je mezinárodní asociace KNX. Cesta k získání licence vede přes vytvoření bezplatného účtu na webových stránkách asociace . Teprve poté lze stáhnout software ETS, který po instalaci do PC bude v demo verzi - bude v něm možné vytvářet, zprovozňovat a diagnostikovat projekty obsahující však nejvýše 5 KNX přístrojů. Teprve po uhrazení částky požadované asociací obdržíte poštou hardwarový klíč dovolující využití softwaru v plném rozsahu, bez jakýchkoli omezení. Pokud byste potřebovali ve firmě vyšší počet licencí, potom např. současně s objednáváním licence na ETS Professional lze objednat i až další dvě licence na ETS Supplementary (cena vždy 150 €), které jsou funkčně plně shodné s ETS Professional. 

Jak je možné stát se členem spolku KNX NG CZ?

Odpověď (27. 7. 2019):

Před vstupem do spolku KNX národní skupina České republiky je vhodné prostudovat Stanovy, které jsou volně k nahlédnutí zde. Ve stanovách jsou mj. popsány typy členství a také práva a povinnosti členů. Jakmile se rozhodnete ke vstupu do spolku, požádáte na adrese o přihlášku ke zvolenému typu členství. 

Po projednání přihlášky výborovou schůzí a po úhradě členských poplatků se stáváte členem spolku, přičemž budete uvedeni i v seznamu členů na webových stránkách. Kromě toho získáte přístup do rubriky Pro členy, kde jsou zápisy z členských i výborových schůzí  a také informace o dalších jednáních, konaných mimo schůze.

 

Naše společnost by ráda zakoupila jednu licenci na ETS5 Profesional. Je možné nákup realizovat na základě zaslání objednávky?
Chtěli bychom se zeptat, zda je licence vázaná na PC nebo se jedná o HW klíč. Dále by nás zajímalo zda je nutné nebo výhodné stát se členem asociace.

Odpověď (10. 6. 2019):

Jedinou společností, která může prodávat licence na software ETS je Mezinárodní asociace KNX se sídlem v Bruselu.

Postup při nákupu licence ETS5 Professional: 

1) Na stránkách založit bezplatný osobní účet, máte-li již účet založen, pak jej pouze otevřít, po zapsání přihlašovacích údajů: 

  

2) Po založení osobního účtu, do něhož jste uvedli potřebné údaje je možné objednávat. 

3) Současně již také lze stáhnout a do PC s Windows 10 nainstalovat ETS5, který však bude pracovat pouze v demo verzi do té doby, než asociace KNX obdrží vaši platbu a následně pak poštou zašle HW klíče - teprve potom nainstalovaný software začne pracovat bez omezení. Demo verze umožňuje se softwarem pracovat sice plnohodnotně, avšak jen s projekty obsahujícími vždy nejvýše 5 KNX přístrojů. Pro názornou práci lze objednat také licenci (zdarma) na KNX Virtual, umožňující práci s virtuálními přístroji. 

4) Prostřednictvím osobního účtu máte rovněž přístup k bezplatnému informativnímu kursu eCampus (je i v češtině). Absolvujete-li tento kurs s výsledkem alespoň 85 %, získáváte slevu na nákup "školní verze" ETS5 Lite - na ni lze potom vyžádat možnost upgradu na ETS5 Professional. 

Pokud se týče druhé části vašeho dotazu, jakožto montážní a projekční firma máte možnost stát se členem integrátorem spolku KNX národní skupina České republiky (podrobnosti o toto typu členství jsou ve stanovách zde). Můžete však být také spolupracující organizací, uváděnou v přehledu projekčních a montážních firem, doporučovaných zákazníkům - viz zde

Pokud byste požadovali některé údaje dále upřesnit, sdělte svůj konkrétní dotaz, v případě zájmu vyššího počtu vašich spolupracovníků se můžeme dohodnout i na případném školení o systému KNX ve vaší firmě. 

Po několika letech, kdy dvě firmy vytvářely moji KNX instalaci, nejsem spokojen s výsledkem jejich činnosti. Můžete mi doporučit nějakou spolehlivou firmu dodávající kvalitní KNX instalace?

Odpověď (23. 5. 2019):

Na našich webových stránkách www.knxcz.cz pod záložkou KOMUNITA/INSTALAČNÍ FIRMY jsou uvedeny renomované projekční a montážní firmy. Z nich si můžete vybrat takovou firmu, která vyhovuje např. z hlediska blízkosti objektu s instalací KNX. 

Lze pomocí SW ETS 5 prof. "načíst" uložené informace z jednotlivých prvků KNX?

Odpověď (30. 4. 2019):

Jedním z diagnostických nástrojů ETS 5 jsou "Informace o přístroji". Po dotazu, jaký přístroj je na zvolené individuální adrese, obdržíte odpověď, kterou lze nanejvýše vytisknout, a která obsahuje následující informace, které jsou uloženy v paměti daného přístroje:

- název přístroje a jeho výrobce, individuální adresa,

- čísla komunikačních objektů a k nim přiřazené skupinové adresy.

Nelze ale načíst nastavení parametrů. Získané údaje ani nelze přímo vložit např. do nově vytvářeného projektu - je nutné vkládat je manuálně.

Potřebujete-li načíst neznámou instalaci, je potřebné zakoupit k ETS rozšiřující přídavný software ETS App "Rekonstrukce", při jejímž použití lze vytvořit nový projekt, v němž budou následující informace:

- topologické uspořádání se základními údaji o přístrojích, včetně nastavení parametrů a přiřazení skupinových adres,

- přehled skupinových adres s jejich přiřazením ke komunikačním objektům.

Nelze ovšem zobrazit údaje, které sice obsahoval původní projekt v ETS  jako názvy adres, důležité poznámky k jednotlivým přístrojům, prostorové členění, protože tyto údaje nejsou ukládány do pamětí přístrojů. Nelze také zobrazit údaje o přístrojích, které při svém programování používají přídavné softwary (plug-in). 

Kamarád mě poprosil, jestli bych mu neudělal chytřejší dům. Tak zjišťuji informace, co je k tomu potřebné. A jak se to programuje. Chce ovládat žaluzie, bránu, světlo, přes PIR, obyč. tlačítka - ale to asi nejde, intenzita světla

Odpověď (18. 4. 2019):

Všechno je možné, důležité je pouze umět přesně specifikovat svoje požadavky na činnosti všech funkcí a následně vše začlenit do projektu. Širokou škálu informací o elektroinstalačním systému KNX, určenému právě pro ty chytré či chytřejší domy, bez ohledu na jejich velikost, naleznete na webových stránkách knxcz.cz - DOKUMENTY/Studijní materiály KNX. 

Další možností je absolvovat v první fázi bezplatný stručný kurs eCampus, po založení bezplatného účtu MyKNX na https://my.knx.org/ a následně pak základní kurs v některém certifikovaném KNX školicím centru v ČR. Samozřejmě je také možné prodiskutovat Vaše otázky např. při osobním jednání - postačí telefonicky dohodnout případný termín setkání.  

Som elektroinstalater pracujem v Rakusku kde som robil aj instalacie v systeme KNX a mam zaujem o terminy skoleni

Odpověď (14. 2. 2019):

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že byste se rád stal partnerem KNX.To znamená, že byste potřeboval absolvovat KNX kurs ukončený teoretickou a praktickou zkouškou. 

Pokud ještě nemáte založen bezplatný osobní účet na stránkách Mezinárodní asociace KNX, nemůžete se ani přihlásit k účasti na některém kursu.

Osobní účet se zakládá na stránkách zde. Po jeho založení se již můžete přihlásit (zvolit některé školicí středisko a vypsaný termín školení) jak je znázorněno na vyobrazení. Ale co je důležité: je nutné se rovněž přihlásit ve vybraném školicím centru, odkud Vám zašlou veškeré svoje podmínky, jako je platba za kurs apod.

           

Ustredna INTEGRA 64 PLUS + expander INT-KNX-2 je vhodna na riadenie inteligentnej domacnosti?

Odpověď (7. 2. 2019):

jak bylo zjištěno, žádný z operativně oslovených členů spolku KNX NG CZ nemá zkušenosti s výrobky polské firmy SATEL. Tato firma je jedním z mnoha členů mezinárodní asociace KNX, takže lze předpokládat, že výrobky určené pro KNX jsou řádně certifikovány.
 
Po prohlídce webových stránek SATEL jsem zjistil, že INTEGRA  je centrála elektronického zabezpečení budovy, přitom expander zajišťuje propojení na systém KNX. Není tedy zřejmé, že by touto ústřednou bylo možné ovládat všechny funkce systému KNX - podle zkušeností s jinými typy zabezpečovacích ústředen je určena pouze pro zabezpečení objektu a následně také pro přenos různých informací ke zpracování systémem KNX, přijímané signály se mohou podílet na řízení některých funkcí a mohou být také zpracovány pro účely vizualizace. Stejně tak by mělo být možné některá data z KNX předávat do zabezpečovací ústředny.
 
Nejpodrobnější informace by Vám měl poskytnout dodavatel těchto zařízení. 

V současné době provozujeme ETS 3.0, který jsme získali zároveň s koupí areálu firmy a rádi bychom upgradovali na novější verzi, která může běžet v prostředí Windows 10.
Může mi prosím sdělit, kde lze SW zakoupit a s kým řešit případná nastavení?

Odpověď (18. 1. 2019):

v současnosti je aktuální software ETS5. Vlastníkem softwaru je Mezinárodní asociace KNX sídlící v Bruselu. Jakmile si na stránkách zde vytvoříte bezplatný osobní účet, můžete zakoupit plnou verzi ETS5 Professional v ceně 1000 €. Pokud máte přístup na osobní účet MyKNX  předchozího majitele licence na ETS3, můžete nejdříve na tomto účtu změnit - aktualizovat osobní data a následně lze objednat upgrade z ETS3 na ETS5. 

Ovšem i tak můžete volně stáhnout aktuální verzi softwaru ETS5 a nainstalovat ji do PC - nyní bude pracovat ve verzi ETS DEMO, v níž lze vytvářet, programovat a testovat projekty obsahující nejvýše 5 KNX přístrojů. Teprve po zakoupení licence bude fungovat v plné verzi. 

Další informace o softwarech pro KNX instalace lze prostudovat zde.

 

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Kontaktujte nás

Předmět dotazu:*
Jméno:*
Telefon:*
E-mail:*
Web

Vaše zpráva:*

 

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data předávaná ve formuláři s dotazem jsou využita pouze k vyřízení dotazu a dále nejsou ukládána či archivována.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign