Členové KNX národní skupiny ČR nabízejí nové KNX produkty

Přednosti nových KNX produktů nabízených členy KNX národní skupiny České republiky  

Více informací
Členové KNX národní skupiny ČR nabízejí nové KNX produkty

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE
Vyhlášení výsledků soutěže o KNX projekt 2019

Více informací
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

Navštivte 20. veletrh Light&Building ve Frankfurtu nad Mohanem

Ve dnech 27. září až 2. října 2020 zde můžete shlédnout KNX produkty od více než 200 výrobců. 

Více informací
Navštivte 20. veletrh Light&Building ve Frankfurtu nad Mohanem

Členové KNX národní skupiny ČR nabízejí nové KNX produkty

Přednosti nových KNX produktů nabízených členy KNX národní skupiny České republiky  

Více informací
Členové KNX národní skupiny ČR nabízejí nové KNX produkty

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

Více informací
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT KNX INSTALACE

Navštivte 20. veletrh Light&Building ve Frankfurtu nad Mohanem

Ve dnech 27. září až 2. října 2020 zde můžete shlédnout KNX produkty od více než 200 výrobců. 

Více informací
Navštivte 20. veletrh Light&Building ve Frankfurtu nad Mohanem

Otázky a odpovědi

Sdělte termíny a cenu KNX základních kursů

Odpověď (20. 2. 2020):

Na webových stránkách zde jsou uvedena certifikační školicí centra v ČR a je zde také uveden postup, jak se přihlásit na některý z vypsaných termínů KNX certifikačních kursů ve Vámi zvoleném školicím centru. Znamená to, že nejdříve je nutné založit si bezplatný účet na mezinárodních stránkách. Teprve poté lze zjistit termíny jednotlivých kursů a následně se k účasti v některém z nich také přihlásit. Následně Vás bude školicí centrum kontaktovat a sdělí Vám veškeré podrobnosti účasti v kursu, včetně požadované ceny.

Otázka ohledně Loxone Miniserveru. Přístroj má na sobě KNX kostku, umí s KNX komunikovat, ale myslím si že certifikován ze strany KNX není, mohu toto zjistit někde v seznamu certifikovaných přístrojů apod.?

Odpověď (9. 12. 2019):

Mezi certifikovanými produkty se na stránkách knx.org nepodařilo nalézt tento výrobek, ale to nic neříká, zda použité rozhraní KNX/Loxone  je nebo není certifikováno - asi by to chtělo nahlédnout přímo na tuto KNX "kostku", jaké má označení, případně se přímo dotázat výrobce. Pokud na sobě nese logo KNX, mělo by být certifikováno a zřejmě by na něm mělo být i logo jeho výrobce. Víme, že např. TECO Kolín sice není členem mezinárodní asociace KNX, ale používá rozhraní mezi svým systémem a KNX od jiného výrobce - člena asociace KNX. Podobně výrobce vzduchotechniky ATREA Jablonec nad Nisou může svoje rekuperační jednotky dodávat s rozhraním KNX (nutné specifikovat v objednávce), přičemž toto rozhraní je od některého ze členů asociace KNX.

Co si myslíte o KNX Easy od firmy Hager?

Odpověď (6. 12. 2019):

KNX Easy od firmy HAGER je určen především elektrikářům, kteří dosud např. nepracovali se systémem KNX a pouze se seznámili s jeho základy a kteří také nemají zakoupenu licenci na používání projekčního, programovacího a diagnostického softwaru ETS. Přitom by mohli dodávat KNX instalace např. pro rodinné domy. Se softwarem KNX Easy (je zdarma ke stažení na stránkách HAGER) lze vytvářet malé projekty obsahující nejvýše 255 KNX přístrojů (výhradně od firmy HAGER). V případě, že by bylo potřebné použít KNX přístroje i od jiných výrobců anebo by se jednalo o projekt obsahující více než zmíněných 255 přístrojů KNX, je již nezbytné pracovat se softwarem ETS. Rovněž není problém projekt vytvořený ve stávající aplikaci Easy, překlopit do softwaru ETS i kdykoliv v budoucnu a využít tak i moduly dalších výrobců i v případě potřeby rozšíření a doplnění o další funkce.

Poznámka: Počet přístrojů ještě nic neříká o počtu funkcí, kterými má být instalace vybavena. Jedním přístrojem může být např. 12 násobný spínací akční člen, který může spínat 12 na sobě nezávislých elektrických okruhů.

 

Sdělte kontakty na zkušené realizační firmy (integrátory) a projektanty, kteří se věnují KNX elektroinstalacím a jsou blíže k mému bydlišti, a kteří nejsou na vašich webových stránkách uvedeni. 

Odpověď (5. 12. 2019):

Na našich webových stránkách jsou uvedeni jen ti systémoví integrátoři, kteří se rozhodli úžeji spolupracovat s KNX národní skupinou České republiky. Rozsáhlejší přehled Partnerů KNX (a to bez ohledu na to, zda se pouze vyškolili a dále se nevěnují systému KNX anebo také vytváří KNX projekty či je oživují a zajišťují jejich servis) naleznete na těchto stránkách, kde je přehled partnerů KNX z celého světa. Proto je potřebné nejdříve zvolit zemi (Českou republiku) a následně vyhledávat např. podle názvů měst.  Není-li žádný ve vašem městě či v těsné blízkosti, patrně by to vyžadovalo vyprovokovat ve vašem městě působící elektrikáře, aby se začali věnovat i nejrozšířenějšímu systému tzv. inteligentních elektrických instalací, tedy systému KNX. Instalace vytvořená v tomto systému je stavebnicová, dovoluje tedy i pozdější snadné doplňování o nové funkce nebo jakékoli změny a úpravy, umožňuje bezproblémově používat ve společné instalaci produkty od mnoha výrobců.

Lze použít optické rozhraní LL/S 1.1 namísto liniové spojky? 

Odpověď (27. 11. 2019):

Optické rozhraní LL/S 1.1 není určeno k použití namísto liniové spojky. Slouží k oddělení dvou částí jedné linie (pro zajištění činnosti obou propojovaných částí linie jsou zapotřebí 2 ks optického rozhraní). Optické rozhraní propojuje např. dvě budovy. Optické rozhraní není vybaveno filtrační tabulkou (nepoužívá vůbec žádné ETS aplikační programy), propouští telegramy oběma směry bez omezení.  To je také důvod, proč je nelze použít namísto liniové spojky. Toto rozhraní se používá ze dvou důvodů:

1. prodloužení vedení linie až na 3000 m - při propojení vzdálenějších částí jedné instalace,

2. ochrana sběrnicového vedení mezi budovami před účinky přepětí a před indukcí eventuálních rušivých signálů.

Na obou stranách takto prodloužené linie je nezbytné umístit také KNX napájecí zdroje, protože optický kabel galvanicky odděluje obě části linie.

 

Jaké jsou třeba doklady, mimo přihlašovacího formuláře, pro přihlášení do soutěže o nejlepší projekt KNX?

Odpověď (26.11. 2019):

Pro dobré posouzení realizovaného projektu je potřebné zaslat přehled zajišťovaných typů funkcí - počty dílčích funkcí jakými jsou např. počty spínaných či stmívaných svítidel nejsou důležité - naopak důležité jsou stručné popisy funkčních oblastí, které jsou v KNX instalaci zajišťovány. Důležité je také zaslat ilustrační fotografie pořízené v daném objektu. Není ale potřebné sdělovat, od kterých výrobců byly použity přístroje. Jako doplňkové informace mohou sloužit počty typů KNX přístrojů v instalaci použitých.

K přehledu zajišťovaných typů funkcí je vhodné rovněž uvést Vaše případná speciální řešení způsobů jejich řízení.

Před rozhodováním o umístění projektu v soutěži si hodnotitelská komise vyhrazuje právo možnosti navštívit objekt vybavený soutěžní KNX instalací.

Současně s přihláškou a přílohami zašlete také souhlas ke zveřejnění Vámi zaslaných údajů o projektu v nyní připravované sekci webových stránek knxcz.cz "Projekty", kde budou uváděny informace o dobrých KNX instalacích realizovaných v ČR (v podobném rozsahu, jaký je v sekci Projekty na mezinárodních stránkách knx.org). 

 

Jaká je cena KNX školení pro dvě osoby?

Odpověď (14. 9. 2019):

Pokud se týče vaší případné účasti ne základním kursu KNX, je potřebné se obrátit na některé z certifikovaných školicích center - v současné době jsou v České republice 4 takováto centra - viz zde. Cenu za školení sdělí vedoucí zvoleného školicího centra.

 

Zašlete cenovou nabídku na nákup rozhraní KNX/USB

Odpověď (30. 7. 2019):

Náš spolek KNX národní skupina České republiky nemá ve své náplni činnosti prodej KNX přístrojů. Proto nemůžeme vyhovět požadavku na dodávku rozhraní KNX/USB. K tomu je potřebné se obrátit nejlépe prostřednictvím některého elektrotechnického velkoobchodu na výrobce, který má ve svém portfoliu tyto přístroje.

 

Žádáme o cenovou nabídku na nákup licence na ETS5 Professional

Odpověď (30. 7. 2019):

Plná cena licence k používání softwaru ETS5 Professional je 1000 €. Ovšem majitelem tohoto softwaru a jediným distributorem licencí je mezinárodní asociace KNX. Cesta k získání licence vede přes vytvoření bezplatného účtu na webových stránkách asociace . Teprve poté lze stáhnout software ETS, který po instalaci do PC bude v demo verzi - bude v něm možné vytvářet, zprovozňovat a diagnostikovat projekty obsahující však nejvýše 5 KNX přístrojů. Teprve po uhrazení částky požadované asociací obdržíte poštou hardwarový klíč dovolující využití softwaru v plném rozsahu, bez jakýchkoli omezení. Pokud byste potřebovali ve firmě vyšší počet licencí, potom např. současně s objednáváním licence na ETS Professional lze objednat i až další dvě licence na ETS Supplementary (cena vždy 150 €), které jsou funkčně plně shodné s ETS Professional.

 

Jak je možné stát se členem spolku KNX NG CZ?

Odpověď (27. 7. 2019):

Před vstupem do spolku KNX národní skupina České republiky je vhodné prostudovat Stanovy, které jsou volně k nahlédnutí zde. Ve stanovách jsou mj. popsány typy členství a také práva a povinnosti členů. Jakmile se rozhodnete ke vstupu do spolku, požádáte na adrese o přihlášku ke zvolenému typu členství. 

Po projednání přihlášky výborovou schůzí a po úhradě členských poplatků se stáváte členem spolku, přičemž budete uvedeni i v seznamu členů na webových stránkách. Kromě toho získáte přístup do rubriky Pro členy, kde jsou zápisy z členských i výborových schůzí  a také informace o dalších jednáních, konaných mimo schůze.

 

Naše společnost by ráda zakoupila jednu licenci na ETS5 Profesional. Je možné nákup realizovat na základě zaslání objednávky?
Chtěli bychom se zeptat, zda je licence vázaná na PC nebo se jedná o HW klíč. Dále by nás zajímalo zda je nutné nebo výhodné stát se členem asociace.

Odpověď (10. 6. 2019):

Jedinou společností, která může prodávat licence na software ETS je Mezinárodní asociace KNX se sídlem v Bruselu.

Postup při nákupu licence ETS5 Professional:

 

1) Na stránkách založit bezplatný osobní účet, máte-li již účet založen, pak jej pouze otevřít, po zapsání přihlašovacích údajů:

 

 

 

2) Po založení osobního účtu, do něhož jste uvedli potřebné údaje je možné objednávat.

 

3) Současně již také lze stáhnout a do PC s Windows 10 nainstalovat ETS5, který však bude pracovat pouze v demo verzi do té doby, než asociace KNX obdrží vaši platbu a následně pak poštou zašle HW klíče - teprve potom nainstalovaný software začne pracovat bez omezení. Demo verze umožňuje se softwarem pracovat sice plnohodnotně, avšak jen s projekty obsahujícími vždy nejvýše 5 KNX přístrojů. Pro názornou práci lze objednat také licenci (zdarma) na KNX Virtual, umožňující práci s virtuálními přístroji.

 

4) Prostřednictvím osobního účtu máte rovněž přístup k bezplatnému informativnímu kursu eCampus (je i v češtině). Absolvujete-li tento kurs s výsledkem alespoň 85 %, získáváte slevu na nákup "školní verze" ETS5 Lite - na ni lze potom vyžádat možnost upgradu na ETS5 Professional.

 

Pokud se týče druhé části vašeho dotazu, jakožto montážní a projekční firma máte možnost stát se členem integrátorem spolku KNX národní skupina České republiky (podrobnosti o toto typu členství jsou ve stanovách zde). Můžete však být také spolupracující organizací, uváděnou v přehledu projekčních a montážních firem, doporučovaných zákazníkům - viz zde.

 

Pokud byste požadovali některé údaje dále upřesnit, sdělte svůj konkrétní dotaz, v případě zájmu vyššího počtu vašich spolupracovníků se můžeme dohodnout i na případném školení o systému KNX ve vaší firmě.

 

 

Po několika letech, kdy dvě firmy vytvářely moji KNX instalaci, nejsem spokojen s výsledkem jejich činnosti. Můžete mi doporučit nějakou spolehlivou firmu dodávající kvalitní KNX instalace?

Odpověď (23. 5. 2019):

Na našich webových stránkách www.knxcz.cz pod záložkou KOMUNITA/INSTALAČNÍ FIRMY jsou uvedeny renomované projekční a montážní firmy. Z nich si můžete vybrat takovou firmu, která vyhovuje např. z hlediska blízkosti objektu s instalací KNX.

 

Lze pomocí SW ETS 5 prof. "načíst" uložené informace z jednotlivých prvků KNX?

Odpověď (30. 4. 2019):

Jedním z diagnostických nástrojů ETS 5 jsou "Informace o přístroji". Po dotazu, jaký přístroj je na zvolené individuální adrese, obdržíte odpověď, kterou lze nanejvýše vytisknout, a která obsahuje následující informace, které jsou uloženy v paměti daného přístroje:

- název přístroje a jeho výrobce, individuální adresa,

- čísla komunikačních objektů a k nim přiřazené skupinové adresy.

Nelze ale načíst nastavení parametrů. Získané údaje ani nelze přímo vložit např. do nově vytvářeného projektu - je nutné vkládat je manuálně.

Potřebujete-li načíst neznámou instalaci, je potřebné zakoupit k ETS rozšiřující přídavný software ETS App "Rekonstrukce", při jejímž použití lze vytvořit nový projekt, v němž budou následující informace:

- topologické uspořádání se základními údaji o přístrojích, včetně nastavení parametrů a přiřazení skupinových adres,

- přehled skupinových adres s jejich přiřazením ke komunikačním objektům.

Nelze ovšem zobrazit údaje, které sice obsahoval původní projekt v ETS  jako názvy adres, důležité poznámky k jednotlivým přístrojům, prostorové členění, protože tyto údaje nejsou ukládány do pamětí přístrojů. Nelze také zobrazit údaje o přístrojích, které při svém programování používají přídavné softwary (plug-in).

 

Kamarád mě poprosil, jestli bych mu neudělal chytřejší dům. Tak zjišťuji informace, co je k tomu potřebné. A jak se to programuje. Chce ovládat žaluzie, bránu, světlo, přes PIR, obyč. tlačítka - ale to asi nejde, intenzita světla

Odpověď (18. 4. 2019):

Všechno je možné, důležité je pouze umět přesně specifikovat svoje požadavky na činnosti všech funkcí a následně vše začlenit do projektu. Širokou škálu informací o elektroinstalačním systému KNX, určenému právě pro ty chytré či chytřejší domy, bez ohledu na jejich velikost, naleznete na webových stránkách knxcz.cz - DOKUMENTY/Studijní materiály KNX. 

Další možností je absolvovat v první fázi bezplatný stručný kurs eCampus, po založení bezplatného účtu MyKNX na https://my.knx.org/ a následně pak základní kurs v některém certifikovaném KNX školicím centru v ČR. Samozřejmě je také možné prodiskutovat Vaše otázky např. při osobním jednání - postačí telefonicky dohodnout případný termín setkání.

 

Prosim o zaslanie informacie o Skoleniach a prednaskach systemu KNX v Ceskej republike, pripadne na Slovensku.

Odpověď (30. 4. 2019, upraveno 20. 1. 2020):

Certifikační kursy KNX zajišťují v českém jazyce školicí centra:

Baťova univerzita Zlín,

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,

ABB s.r.o. Jablonec nad Nisou a

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 

Konkrétní termíny certifikačních školení lze nalézt na jejich webových stránkách, případně také na osobních stránkách na MyKNX.

Na našich webových stránkách lze nalézt termíny, místa a data konání připravovaných akcí, které se budou plně nebo jen částečně věnovat také informacím o systému KNX.

 

Som elektroinstalater pracujem v Rakusku kde som robil aj instalacie v systeme KNX a mam zaujem o terminy skoleni

Odpověď (14. 2. 2019):

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že byste se rád stal partnerem KNX.To znamená, že byste potřeboval absolvovat KNX kurs ukončený teoretickou a praktickou zkouškou. 

Pokud ještě nemáte založen bezplatný osobní účet na stránkách Mezinárodní asociace KNX, nemůžete se ani přihlásit k účasti na některém kursu.

Osobní účet se zakládá na stránkách zde. Po jeho založení se již můžete přihlásit (zvolit některé školicí středisko a vypsaný termín školení) jak je znázorněno na vyobrazení. Ale co je důležité: je nutné se rovněž přihlásit ve vybraném školicím centru, odkud Vám zašlou veškeré svoje podmínky, jako je platba za kurs apod.

          

 

Ustredna INTEGRA 64 PLUS + expander INT-KNX-2 je vhodna na riadenie inteligentnej domacnosti?

Odpověď (7. 2. 2019):

jak bylo zjištěno, žádný z operativně oslovených členů spolku KNX NG CZ nemá zkušenosti s výrobky polské firmy SATEL. Tato firma je jedním z mnoha členů mezinárodní asociace KNX, takže lze předpokládat, že výrobky určené pro KNX jsou řádně certifikovány.
 
Po prohlídce webových stránek SATEL jsem zjistil, že INTEGRA  je centrála elektronického zabezpečení budovy, přitom expander zajišťuje propojení na systém KNX. Není tedy zřejmé, že by touto ústřednou bylo možné ovládat všechny funkce systému KNX - podle zkušeností s jinými typy zabezpečovacích ústředen je určena pouze pro zabezpečení objektu a následně také pro přenos různých informací ke zpracování systémem KNX, přijímané signály se mohou podílet na řízení některých funkcí a mohou být také zpracovány pro účely vizualizace. Stejně tak by mělo být možné některá data z KNX předávat do zabezpečovací ústředny.
 
Nejpodrobnější informace by Vám měl poskytnout dodavatel těchto zařízení.

 

V současné době provozujeme ETS 3.0, který jsme získali zároveň s koupí areálu firmy a rádi bychom upgradovali na novější verzi, která může běžet v prostředí Windows 10.
Může mi prosím sdělit, kde lze SW zakoupit a s kým řešit případná nastavení?

Odpověď (18. 1. 2019):

v současnosti je aktuální software ETS5. Vlastníkem softwaru je Mezinárodní asociace KNX sídlící v Bruselu. Jakmile si na stránkách zde vytvoříte bezplatný osobní účet, můžete zakoupit plnou verzi ETS5 Professional v ceně 1000 €. Pokud máte přístup na osobní účet MyKNX  předchozího majitele licence na ETS3, můžete nejdříve na tomto účtu změnit - aktualizovat osobní data a následně lze objednat upgrade z ETS3 na ETS5.

 

Ovšem i tak můžete volně stáhnout aktuální verzi softwaru ETS5 a nainstalovat ji do PC - nyní bude pracovat ve verzi ETS DEMO, v níž lze vytvářet, programovat a testovat projekty obsahující nejvýše 5 KNX přístrojů. Teprve po zakoupení licence bude fungovat v plné verzi.

 

Další informace o softwarech pro KNX instalace lze prostudovat zde.

 

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Kontaktujte nás

Předmět dotazu:*
Jméno:*
Telefon:*
E-mail:*
Web

Vaše zpráva:*

 

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data předávaná ve formuláři s dotazem jsou využita pouze k vyřízení dotazu a dále nejsou ukládána či archivována.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign