Přihlaste Vámi realizovanou KNX instalaci do soutěže o nejlepší projekt za rok 2021
Uzávěrka přihlášek 28. 2. 2022

Více informací
Přihlaste Vámi realizovanou KNX instalaci do soutěže o nejlepší projekt za rok 2021

Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?
Jak postupovat při jeho výběru

Více informací
Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Řízení energie s KNX
Od energetické efektivity k úplné správě v digitalizovaném světě

Více informací
Řízení energie s KNX

Požadujete dům/byt/kancelář s inteligentní instalací?
Prověřte si vše v průvodci tvorby podkladů pro projekt chytré instalace.

Více informací
Požadujete dům/byt/kancelář s inteligentní instalací?

ETS6 - nový software pro KNX
Zúčastněte se workshopu o ETS6 27. 10. ve VUT FEKT Brno

 

 
 
Více informací
ETS6 - nový software pro KNX

Přihlaste Vámi realizovanou KNX instalaci do soutěže o nejlepší projekt za rok 2021

Více informací
Přihlaste Vámi realizovanou KNX instalaci do soutěže o nejlepší projekt za rok 2021

Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Více informací
Hledáte dodavatele své inteligentní instalace?

Řízení energie s KNX

Více informací
Řízení energie s KNX

Požadujete dům/byt/kancelář s inteligentní instalací?

Více informací
Požadujete dům/byt/kancelář s inteligentní instalací?

ETS6 - nový software pro KNX

 

 
 
Více informací
ETS6 - nový software pro KNX

Otázky a odpovědi

Níže uváděné dotazy a odpovědi jsou uspořádány chronologicky, bez ohledu na specifikaci řešeného problému.

Proč bych měl absolvovat doplňovací jednodenní kursy KNX, když jsem již celou řadu let aktivním certifikovaným partnerem KNX?

Odpověď (17. 5. 2021)

Nikdo Vás nenutí, abyste se takovýchto kursů zúčastňoval. Jde jen o to, že účastí na tomto kursu kromě informací o novinkách v oblasti KNX, které můžete uplatnit při vytváření a dodávkách nových KNX projektů, získáte do svého hodnocení na stránkách knx.org vyšší bodové hodnocení (připočte se 10 kreditů). Účast na těchto školeních není povinná, ale mělo by být v zájmu Partnera, aby se na něm zúčastnil. Bližší informace jsou zde.

Po návratu ze 14-denní dovolené jsme měli plně rozsvícená svítidla ve dvou pokojích. Proč KNX instalace nezajistila vypnutí osvětlení, když v domě nikdo nebyl? Těsně před naším odjezdem došlo k výpadku dodávky elektrické energie.

Odpověď (12. 5. 2021)

To je nesprávné nastavení parametrů ve vaší instalaci osobou, která vaši instalaci programovala. V každém akčním členu existuje pro každý spínaný (stmívaný) kanál jeden parametr, jímž se nastavuje způsob činnosti po obnově dodávky elektrické energie. Lze zde nastavit: Vypnuto, Jako před výpadkem, Zapnuto. Znamená to, že ve vašem případě není nastavena obvykle doporučovaná možnost pro osvětlení "Vypnuto". Reklamujte nastavení u dodavatele vaší KNX instalace. Během trvajícího výpadku elektrické energie nejsou přístroje na sběrnici napájeny a nelze je tedy ani manuálně ovládat.

Chci jedním tlačítkem ovládat dvě svítidla. Po přiřazení příslušných dvou skupinových adres ale je ovládáno stále jen jedno z nich. Jak to uskutečnit?

Odpověď (7. 4. 2021)

Každá dílčí funkce vytvořená v aplikačním programu tlačítka má svůj komunikační (skupinový) objekt. Je sice pravdou, že ke komunikačnímu objektu je možné přiřadit i několik skupinových adres, ale u snímačů (tedy i u tlačítkových snímačů), které mají odesílat příkazy k uskutečnění nějaké akce (např. zapnutí/vypnutí svítidla), odesílají pouze příkazy obsahující skupinovou adresu umístěnou na prvním místě. Pokud potřebujete jením tlačítkem osesílat dva různé příkazy (tedy dvě různé skupinové adresy), je nutné využití dvou různých komunikačních objektů v aplikaci tlačítka. Znamená to zvolit některý z dílčích programů, který je možné nastavit pro vaše tlačítko. Některé z možností, které může obsahovat aplikační program vašeho tlačítka (zpravidla se nastavuje v parametrech tlačítka):

- zapínání a vypínaní jednoho předmětu na jedné straně (např nahoře) a zapínání a vypínání druhého předmětu na druhé straně tlačítka (např. dole),

- může existovat možnost odesílání jednoho příkazu krátkým stiskem a druhého dlouhým stiskem (samostatné komunikační objekty pro krátký a dlouhý stisk),

- některé aplikace obsahují také možnost odesílání i vyššího počtu různých příkazů v závislosti na počtu stisků (jeden stisk - příkaz č. 1, dva stisky - příkaz č. 2, atd.).

V každém případě ale pro každý samostatný příkaz musí být využit samostatný komunikační objekt v aplikačním programu tlačítka.

 

Realizovaný projekt v ETS4 chci rozšířit o přístroje naprogramovatelné jen v ETS5, ale stávající projekt nechci převádět do ETS5. Lze přístroje z ETS5 převést zpět do ETS4?

Odpověď (12. 3. 2021)

Update aplikačního softwaru přístrojů KNX na vyšší, novější verze je zcela běžnou záležitostí. Je možné využít aplikaci vytvořenou pro ETS2 a bez problémů nainstalovat do ETS5. Avšak není možný zpětný převod. Pokud byl aplikační software KNX přístroje vytvořen pouze pro ETS5, není možné jej převést do ETS4. Program ETS, sloužící k naprogramování systémové instalace KNX, používáme k editaci sytémů vytvořených i před celou řadu let, bez ohledu na verzi ETS. To znamená, že celý projekt vytvořený ve kterékoli ze starších verzí ETS lze převést do kterékoli avšak pouze vyšší verze, nikoli ale do verze nižší. 

Zpětný převod tedy bohužel možný není. Ale když chci doplnit stávající instalaci vytvořenou v softwaru ETS4, nehodlám si zakupovat upgrade ETS4 na ETS5, chci jen připojit málo přístrojů nových, pro které je aplikační program vytvářen pouze v ETS5, mohu využít jen ETS5 demo, čili demoverzi, ve které mohu naprogramovat nanejvýš 5 přístrojů. Vytvořím malý projekt, smím použít všechny skupinové adresy, které používám v ETS4, ovšem využiji pouze ty, které potřebuje provázat s těmi několika přístroji použitými v malém projektu v ETS5. Po vložení přístrojů do instalace a jejich naprogramování bude komunikace probíhat bezproblémově s doplněnými přístroji v ETS5.

Jediný rozdíl je v tom, že pro jednu instalaci budu mít projekt sestávající ze dvou projektů. Původní, relativně velký projekt pro drtivou většinu přístrojů, který bude v ETS4 a potom pro doplněné přístroje, bude v ETS5. Jinak si to nelze představit, pokud není zájem převést celý projekt do ETS5. 

Na stránkách jsem se dočetl, že po absolvování kursu eCampus obdržím licenci ETS Lite zdarma (za cenu poštovného). Získal jsem ale slevu 70%. Změnily se podmínky?

Odpověď (9. 2. 2021)

Informace o ETS Lite zdarma po úspěšném absolvování krátkého kursu eCampus byla platná dříve, nyní již došlo ke změně a je poskytována pouze výrazná sleva (70 %) na nákup licence. ETS Lite zdarma se nyní poskytuje pouze úspěšným účastníkům základního týdenního kursu KNX - k tomu je ještě sleva na upgrade z ETS Lite na ETS Professional (vzhledem k plné ceně licence ETS Pro 1000,00 € vychází celková sleva na 375,00 €).

Tyto slevy se netýkají účastníků dvoudenních základních kursů KNX.

K čemu je dobrá KNX virtuální realita?

Odpověď (22. 1. 2021)

Aplikace KNX pro virtuální realitu (KNX VR) je vstupní hrou, v níž si můžete užít virtuální prohlídku virtuální inteligentní domácnosti.
Používáním této aplikace v kombinaci s jakýmikoli 3D brýlemi získáte zkušenosti s hlavními chytrými aplikacemi a výhodami, které může mít nainstalovány základní inteligentní domácnost. Prohlídka probíhá v průměrném domě, který může mít každý. Proto můžete mít doma také takovou inteligentní domácí instalaci.

Chcete si nainstalovat aplikaci pro KNX virtuální realitu do svého mobilu ?

Máte-li zájem začít pracovat s KNX, podívejte se na toto.

Mohu pro napájení KNX linie pro testovací účely instalace na laboratorním stole použít spínaný napájecí zdroj 24 V DC?

Odpověď (21. 1. 2021)

Při použití jiného než KNX napájecího zdroje instalaci ani nenaprogramujete a nebude tedy fungovat.
KNX sběrnice pracuje pouze se zdroji 30V DC speciálně upravenými tak, aby "nerušily" komunikaci na sběrnici. Tedy zjednodušeně řečeno. Musíme doporučit jedině přímo KNX zdroj. Po sběrnici, po které jsou napájeny elektronické obvody přístrojů KNX, probíhá také komunikace namodulovaná na stejnosměrné napájecí napětí. Při použití jiného než správného zdroje bude tato komunikace "zkratována", takže žádné telegramy nebudou moci být po sběrnici předávány.
Pro vaše testovací potřeby, bychom mohli doporučit kombinovaný zdroj obsahující jak pomocné napětí 24 V DC, tak i KNX napětí 30 V DC. 
Napětí 24 V DC se v KNX instalacích využívá pro pomocné napájení prvků, které by jinak příliš přetěžovaly samotnou sběrnici. Týká se to například ovládacích prvků s displejem, některých rozhraní, webserverů a podobně.

KNX napájecí zdroje jsou dodávány se jmenovitými proudy 160 mA (pro napájení asi 16 KNX přístrojů), 320 mA (pro asi 32 přístrojů), 640 mA (nejčastěji používaný zdroj - pro cca 64 KNX přístrojů) a 1280 mA (pro nově koncipované linie bez liniových opakovačů s prvky zaváděnými do výroby po roce 2019).

Našel jsem produkt KNX Virtual, nedaří se mi jej zprovoznit. Existuje k němu nějaký manuál?

Odpověď (14. 11. 2020)

Tento software je určen pro ETS5 (včetně verze Demo - ovšem s omezením na 5 přístrojů). Účelem tohoto softwaru je možnost odzkoušet si, jak fungují mnohé činnosti naprogramované do virtuálních přístrojů. Je tedy možné vytvářet projekty - ovšem pouze s virtuálními přístroji, které lze do projektu vkládat z online katalogu - a to pouze s virtuálními přístroji KNX asociace. Nelze aplikovat libovolné přístroje od kteréhokoli jiného výrobce.

Všeobecné podmínky pro použití KNX Virtual:
1. KNX Virtual je volně šiřitelný software, ale pouze pro nekomerční použití.
2. KNX Virtual je volně použitelný při výuce (školy, univerzity, muzea a knihovny) a pro použití v charitativních a humanitárních organizacích.
3. KNX Virtual není povoleno zpětně analyzovat.
Jakékoli návrhy, zpětná vazba nebo komentáře jsou v KNX mezinárodní asociaci vítány a nebudou ignorovány.
Záruky
1. Jelikož program je bezplatně licencován, neposkytují se na něj žádné záruky.
2. Program je distribuován "TAK JAK JE" bez jakýchkoli záruk.
3. Celé riziko kvality a výkonnosti programu je pouze na vás.

V rámci studia na vysoké škole používáme tento software. Bylo by možné získat nějakou studentskou verzi, kde by bylo možné vkládat více než 5 modulů?

Odpověď (14. 11. 2020)

Předpokládáme, že se zmiňujete o verzi ETS5 Demo, určené pro práci s projekty obsahujícími nejvýše 5 KNX přístrojů. Zakoupením licence ETS5 Lite budete mít možnost vytvářet projekty obsahující až 20 přístrojů KNX ihned poté, co do svého PC s nainstalovaným softwarem ETS vložíte licenční HW klíč. 

Pro připomínku: objednávku na zakoupení licence (250,00 €) můžete odeslat pouze ze svého osobního účtu na MyKNXETS5 Lite můžete ovšem získat výrazně levněji (se slevou 70 %) úspěšným absolvováním krátkého kursu eCampus, který je přístupný z bezplatného účtu na MyKNX.

 

Pokud jde o informace ze stránek podpory knx, zdají se být poněkud nejednoznačné. Pokud jde o upgrade licence https://support.knx.org/hc/en-us/articles/115001425210-Upgrade-ETS3-or-ETS4-to-ETS5, vypadá to, že update je sice levnější než zakoupení nové licence, ale o licenci ETS4 přijdeme, proces je nevratný. V tom případě nerozumím tomu, proč se má licence z ETS4 donglu před konverzí zálohovat. Zejména když pro ETS5 bude dodán nový HW klíč. K čemu záloha licence, když je na HW klíči, ten zůstane stejný a licence ETS4 bude neplatná?

Odpověď (14. 11. 2020)

Aktuální verzi ETS lze kdykoli stáhnout a také kdykoli nainstalovat. Ovšem pokud není zakoupena licence na verzi Lite nebo na verzi Professional, bude fungovat jako verze Demo. Je však omylem domnívat se, že po instalaci ETS5 přijdete o ETS4. Zálohování se sice doporučuje, ale je to pouze pro jistotu, kvůli projektům. které byly vytvořeny v ETS4. V jednom PC je možné mít nainstalován nejen software ETS5, ale i ETS4 a dokonce i ETS3, protože dříve zakoupené licence se neruší koupí licence nové. Jediný problém může být v tom, že software ETS3 již není podporován asociací KNX a jen někteří výrobci ještě nabízejí aplikační programy svých výrobků pro ETS3, takže do projektu vytvořeného v této verzi již nelze přidávat nové KNX přístroje.

 

Do projektu ETS4 potřebujeme přidat další RF prvky (RF tlačítka a RF/TP převodník). Uvedená zařízení jsou již nedostupná a nové RF prvky jsou konfigurovatelné pouze v ETS5.
Je možné v ETS5 Demo přijímač pouze nakonfigurovat a potom ho integrovat do stávajícího projektu ETS4?

Odpověď (13. 11. 2020)

Pokud se týče KNX RF přístrojů, při doplňování stávající KNX instalace je potřebné vytvořit samostatnou RF linii. Přístroje umístěné na této linii budou komunikovat s ostatními částmi instalace prostřednictvím KNX/RF rozhraní, které má funkci nejen mediální spojky, ale z topologického hlediska je nutné na ně nahlížet i jako na spojku liniovou - musí být připojeno k hlavní TP linii v dané instalaci.

Zpětný převod projektu vytvořeného v ETS5 není možný do ETS4. Je možné pouze převést projekt z ETS4 do ETS5. Pokud však naprogramujete jen několik přístrojů v ETS5 a fyzicky je propojíte s instalací již naprogramovanou, za předpokladu, že komunikace bude probíhat prostřednictvím skupinových adres použitých v instalaci ETS4, neměl by být problém jiný než ten, že pro jednu instalaci bude vytvořen projekt sestávající ze dvou částí - jedné v ETS4 a druhé v ETS5. Možná by bylo vhodnější zakoupit licenci na upgrade z ETS4 na ETS5, projekt převést do ETS5 (samozřejmě, že zůstává i ve verzi ETS4) a zde pohodlně doplnit o nové přístroje.


Pokoušel jsem se stáhnout ETS5 Demo, tato verze asi neexistuje (jen Lite, Professional). Stáhl jsem si verzi Lite, bude fungovat jako Demo?

Odpověď (13. 11. 2020)

Skutečně neexistuje samostatná verze ETS Demo - je možné stáhnout software ETS5 a ihned po jeho instalaci se stává demo verzí, se kterou lze plnohodnotně pracovat, avšak s projekty obsahujícími nejvýše 5 účastníků. To znamená, že můžeme sice v ETS5 vytvářet libovolný počet projektů, vždy však s omezením počtu přístrojů. Teprve po zakoupení licence a po vložení odpovídajícího HW klíče do PC s nainstalovaným ETS se stává verzí Lite nebo Professional.

 

Prosím o cenovou nabídku pro našeho zákazníka: 1x ETS5 Professional. V nabídce uveďte platební podmínky.

Odpověď (12. 11. 2020)

Vlastníkem a také jediným dodavatelem softwarů ETS je mezinárodní asociace KNX v Bruselu. Pokud Váš zákazník potřebuje tento software, měl by si jej objednat prostřednictvím svého bezplatného osobního účtu, který si vytvoří na MyKNX. Plná cena softwaru ETS5 Professional je 1000,00 € + DPH + poštovné za zaslání hardwarového klíče s licencí. Po objednávce na osobním účtu je automaticky vygenerována proforma faktura - po jejím uhrazení (poté co na účet mezinárodní asociace je připsána platba) je odeslána faktura-daňový doklad a současně poštou zaslán HW klíč.

Chcete-li dosáhnout nižší ceny, jsou dvě možnosti: 

1) vyčkat, až KNX asociace vyhlásí akci (obvykle jedenkrát za rok), kdy lze ETS objednat s 30 % slevou (informace o těchto akcích, vyhlašovaných vždy na jeden kalendářní měsíc, obdrží každý, kdo má založen účet na MyKNX). 

2) úspěšně absolvovat (s alespoň 85 % úspěšností) bezplatný eCampus - je na MyKNX - následně obdržet zdarma licenci na ETS5 Lite (v ceně 250,00 €) a objednat pouze upgrade z ETS5 Lite na ETS5 Professional.

Máme ve firmě software ETS5 a potřebujeme pro další PC přikoupit další tento software. Je nějaká možnost získat slevu na jeho nákup?

Odpověď (20. 10. 2020)

Když už vlastníte jednu licenci na plnou verzi softwaru ETS5 Professional, můžete za výhodnou cenu zakoupit jednu nebo dokonce dvě další licence ETS5 Supplementary, každou v ceně pouhých 150 €. Tyto licence musí být objednávány (a samozřejmě i zaplaceny) prostřednictvím toho osobního účtu na MyKNX, na kterém je evidována vaše současná licence na ETS5 Professional. Verze Supplementary je ve skutečnosti plnohodnotnou verzí Professional, je určena pro jeden nebo dva další PC v téže firmě. K jedné plné verzi lze dokoupit nejvýše dvě tyto přídavné verze. Doporučuje se zakoupit ETS Supplementary současně s ETS Professional.

Lze KNX instalaci programovat jinak než prostřednictvím softwaru ETS?

Odpověď (20. 10. 2020)

Kromě všeobecně používaných KNX přístrojů programovatelných výhradně z ETS existují i KNX přístroje pro jednodušší aplikace (KNX Easy), které lze programovat pouhým přiřazením tlačítky apod. To ale znamená, že tlačítky jenztěží jsme schopni vytvářet různé logické vazby, jejichž zavedením teprve jsme schopni provázat řízení celé škály činností za účelem minimalizace spotřeby energie a vytváření nadstandardních fukcí (např. scén). Ovšem někteří výrobci nabízejí takovéto manuálně programovatelné přístroje s možností programování také z ETS, takže po uvedení do provozu s jednoduššími činnostmi je lze dodatečně naprogramovat z ETS a následně nastavit do té doby chybějící logické vazby. 

Je možné použití bezdrátových přístrojů v KNX instalaci?

Odpověď (20. 10. 2020)

Nejčastějším a také nejspolehlivějším přenosovým médiem je metalická sběrnice, která navíc (při správné montáži) dokáže i velice spolehlivě zabezpečit komunikaci před zneužitím nepovolanými osobami. Ovšem jsou situace (rozšíření již provozované instalace o další funkce, historické budovy, kde nelze zajistit ukládání metalické sběrnice apod.), kdy je potřebné zajistit provoz řady funkcí a nezbývá nic jiného, než použít radiofrekvenční komunikaci. Pro tyto případy samozřejmě i celá řada výrobců přístrojů KNX nabízí prvky s RF komunikací. Je samozřejmě možné vytvořit i celou instalaci s komunikací RF, ale doporučováno je maximální využití komunikace po metalické sběrnici a jen v potřebných případech pak doplňovat o přístroje s RF přenosem informací. V takovémto případě je nutné vytvořit samostatnou RF linii, z níž bude probíhat komunikace s ostatními částmi KNX instalace přes KNX/RF rozhraní, které má tytéž funkce, jaké mají KNX liniové spojky.

V čem je systém KNX lepší, než jiné systémové instalace?

Odpověď (20. 10. 2020)

Na takto jednoduše položenou otázku není až tak jednoduchá odpověď. Na systémové instalace je možné nahlížet z mnoha úhlů. Podívejme se alespoň na některé z nich.

1) Kolik výrobců se podílí na produkci a dodávkách daného systému. Jedná-li se o systém jednoho jediného výrobce, může se stát (a již se i několikrát stalo), že výrobce přestane vyrábět nebo podporovat svůj systém, nebo jej nahradí novějším systémem, přičemž jeho starý systém neumí komunikovat s tím novým. A co potom mají dělat ti investoři, kteří jej mají v provozu a je potřebné jej rozšířit nebo nahradit poškozené prvky. Naopak, jde-li o systém na němž se podílí více výrobců (u systému KNX je to více než 400 producentů, jejichž přístroje mohou vzájemně komunikovat a vzájemně se nahrazovat ve společných instalacích), potom i při výpadku některého z producentů lze instalace doplňovat nebo v nich nahrazovat starší přístroje, protože jsou vzájemně kompatibilní. KNX systém je navíc jediným celosvětově normalizovaným systémem pro řízení funkcí v budovách všech typů a všech velikostí. Na trhu je již 30 let přičemž nejnovější přístroje budou perfektně spolupracovat i s těmi nejstaršími, protože takto byl celý systém vypracován. A můžeme se spolehnout na to, že i za dalších 30 let budou KNX instalace bez jakýchkoli naznačených problémů.

2) Na našem trhu je obrovský výběr různých systémů nabízených většími či menšími výrobci. Lze říci, že téměř denně vzniká nový systém, protože pro nadšené studenty či elektrikáře není žádným problémem takovýto systém vytvořit. Skutečným problémem pak ale bývají uskutečněné realizace, které mnohdy nezvládají zajistit spolupráci mezi celou širokou škálou různých technologických celků (vytápění, klimatizace, vzduchotechniky atd.). Proto nemusí být možné realizovat skutečnou systémovou instalaci, v níž jsou společně řízeny i vizualizovány všechny funkce v objektu použité. Kdežto systém KNX zvládá bezproblémově všechna naznačená úskalí. Ovšem u těchto malých systémů může hrozit jedno vysoké nebezpečí - malá spolehlivost a nízká životnost prvků této instalace. Kdežto přístroje KNX jsou vyráběny a především podrobovány velmi náročným zkouškám, takže musí být vyráběny ne jako s nároky na spotřební zboží, ale s nároky obdobnými jako na průmyslové aplikace. A z dosavadní praxe víme, že i v těch nejstarších instalacích KNX dochází jen výjimečně k poruchám některých přístrojů, z čehož můžeme usoudit, že životnost KNX instalací musí být mnohem delší než dosud předpokládaných 30 let.

3) Mnohé z nabízených systémových instalací jsou určeny pouze pro malé instalace jaké jsou v menších rodinných domech (a to ještě bez možnosti spolupráce se všemi používanými technologickými celky). Kdežto systém KNX je univerzálním stavebnicovým systémem určeným pro instalace všech velikostí, s možností dalšího rozšiřování kdykoli, i po celé řadě let.

4) Podstatná většina z nabízených systémů jsou systémy s centrálními řídicími jednotkami. Může se stát, že dojde k poruše této centrální jednotky - následkem je ukončení funkčnosti celé instalace až do té doby, než se podaří odstranit poruchu. Kdežto KNX je decentralizovaným systémem v němž každý přístroj má naprogramovány svoje úkoly. Dojde-li k poruše některého z přístrojů KNX, přeruší se vykonávání jen těch funkcí, které tento přístroj zabezpečuje. Samozřejmě i zde je následně nutný zásah servisního technika - dodavatele instalace.

Jak zjistím termíny a místa pořádání KNX certifikačních kursů v České republice?

Odpověď (20. 10. 2020)

Přehled školicích center v ČR je zde, ale termíny školení jsou přístupné prostřednictvím bezplatného osobního účtu na MyKNX, kde po přihlášení je nutné otevřít okno s přihláškami, kde zvolíme přihlásit se k účasti na certifikovaném kursu:

Po kliknutí na pole "Přihlásit se na KNX certifikační kurs" se otevře náhled na aktuálně vypsané termíny školení v KNX školicích centrech v ČR. Následně je nutné se přihlásit nejdříve ve zvoleném školicím centru, odkud obdrží kód, který uplatní při přihlašování na MyKNX.

Jak je to s KNX produktovými školeními?

Odpověď (20. 10. 2020)

Produktová školení jsou zaměřena na seznámení projektantů a systémových integrátorů s možnostmi jejich konkrétních výrobků - často se jedná o seznamování s novými výrobky. Tato školení organizují výrobci a pořádají je obvykle ve svých firemních prostorech.  KNX národní skupina může o těchto školeních nanejvýše podat informaci, že se koná a kde - není pořadatelem těchto školení.

Co se stane v KNX instalaci, dojde-li ke zkratu na sběrnici?

Odpověď (20. 10. 2020)

Jen ty nejmenší KNX instalace mají všechny přístroje umístěné pouze na jedné linii. Přístroje na každé linii vyžadují ke své činnosti napájení z napájecího zdroje, který je určen zpravidla pouze pro jednu linii (případně pro liniový segment). KNX napájecí zdroje jsou vybaveny elektronickou ochranou, která při přetížení nebo zkratu odpojí zdroj, takže nemůže dojít k jeho poškození. Na zdroji umístěná LED potom signalizuje, že došlo k této události. To ovšem znamená, že přestanou fungovat všechny funkce související s činností přístrojůna dané linii.

Na druhou stranu je potřebné se zamyslet, kdy může dojít ke zkratu na sběrnici. Jelikož sběrnicové kabely YCYM nebo JYSTY vedené zpravidla v souběhu se silovými vedeními jsou na svých trasách dostatečně mechanicky chráněné před mechanickým poškozením, lze předpokládat, že ke zkratu nejpravděpodobněji dojde během manipulace s přístroji KNX, kdy sběrnice byla odpojena dokonce i od bezšroubové přívodní svorkovnice KNX přístroje. Pokud se jedná o mžikový (krátkodobý) zkrat, napájecí zdroj se po několika sekundách resetuje - pokud zkrat netrvá, naběhne celá linie ke svému obvyklému provozu, jaký byl během programování nastaven pro případ obnovení napájení - často to znamená, že osvětlení bude ve vypnutém stavu atd.

Jiná situace je tehdy, když je zkrat trvalý. V takovémto případě je nutný zásah elektroinstalatéra, který prověří příčinu zkratu a zajistí co nejrychlejší nápravu.

Na následujícím vyobrazení je KNX napájecí zdroj 320 mA kombinovaný s diagnostickým modulem při trvalém zkratu na sběrnici - signalizuje zkrat bílou LED vlevo nahoře a současně přetížení svitem svislou řadou LED určenou pro signalizaci velikosti proudového odběru během běžného provozu.

Jaké funkce umí řídit systém KNX?

Odpověď (20. 10. 2020)

Systém KNX byl navržen k tomu, aby především dokázal komfortně a úsporně hospodařit s energií, aby uměl automatizovat provoz různých funkcí, avšak ne k tomu, aby řídil technologické procesy. Proto ale umí spolupracovat s celou širokou škálou řídicích jednotek specializovaných k různým účelům. Komplexní instalace v domě obvykle obsahuje technologické jednotky pro vytápění, pro chlazení, pro ventilaci, mohou to být systémy řízení tepelných čerpadel atd. Ovšem spotřebu tepelné energie, množství přiváděného vzduchu, které je potřebné pro danou místnost určují přístroje na sběrnici KNX, které řídicím jednotkám těchto systémů předávají informace potřebné pro jejich optimální provoz. Podmínkou ovšem je, aby tyto různé řídicí systémy uměly komunikovat prostřednictvím vhodného "otevřeného" protokolu, např. ModBus, TCP IP apod. Lze tedy říci, že za pomoci systému KNX lze řídit jakoukoli funkci.

KNX instalace je drahá ve srovnání s klasickou instalací.

Odpověď (20. 10. 2020)

Před časem jsme na žádost jednoho zákazníka porovnávali náklady na rekunstrukci instalace ve dvoupokojovém bytě v panelovém domě. Projektant navrhoval výměnu stávajících hliníkových rozvodů za měděné, s tím souvisí i výměna zásuvek a spínačů a také nový rozvaděč s jističi, proudovým chráničem, případně i se svodičem přepětí. Znamená to tedy prosté řízení spínáním světelných okruhů, případně spínání infrazářiče v koupelně. Náklady měly údajně činit 50000,00 Kč. V případě, že by pro stejné účely (spínání) byl použit systém KNX, bylo by nutné nahradit klasické spínače tlačítkovými ovladači připojenými k binárním vstupům, v rozvaděči doplnit 12násobný spínací akční člen a napájecí zdroj. Obvody silových zásuvek by zůstaly beze změny, ale silové obvody spínaných okruhů by se výrazně zjednodušily, navíc by byl použit sběrnicový kabel jednoduše propojující rozvaděč s ovládacími místy. Připusťme, že náklady na kabely by nakonc byly stejné (i když lze předpokládat, že by byly nepatrně nižší). Zvýšil by se potřebný prostor pro přístroje v rozvaděči (v tomto případě o 16 šířkových modulů). Záměna klasických spínačů za systémové přístroje by nesporně vedla ke značnému zvýšení pořizovacích nákladů, přičemž je nutné přičíst i náklady na programování instalace, Zvýšení ceny za tuto rekonstrukci bylo vyčísleno na 75 %, tedy přibližně na 88000,00 Kč. Zde je vidět, že v toto případě je použití KNX instalace skutečně výrazně nákladnější, přičemž nelze počítat s úsporami energie - nedochází zde k žádné automatizaci řízení. Jedinou funkcí navíc, použitelnou spíše teoreticky, je možnost vytvoření centrální funkce k vypnutí veškerého osvětlení, bez přídavných nákladů.

Představme si však rodinný dům vybavený vším, co se v nynější době v těchto objektech využívá: osvětlení, vytápění, klimatizace, vzduchotechnika, žaluzie, zabezpečení, požární signalizace, hlídání úniku vody atd. Opět máme možnost využít klasickou instalaci - tedy řízení jednotlivých funkčních oblastí na sobě nezávislými řídicími systémy anebo použít systémy, které spolu umí komunikovat a tedy spolupracovat ve společné instalaci. Nakonec dojdeme k závěru, že KNX instalace bude buďto jen nepatrně dražší, často ale cenově prakticky shodná (a ve velkých objektech i levnější). Ale hlavní přínos se projeví teprve v průběhu používání KNX systémové instalace - vysoké úspory provozních nákladů - využívání jen nezbytného množství energie a to i v případě použití tepelných čerpadel, fotovoltaiky atd. A navíc, pohodlně lze přistupovat i ke vzdálenému společnému řízení všech funkcí např. z mobilu, což bývá stále častějším požadavkem uživatelů rodinných domů a komfortních bytů. Takže lze učinit závěr: Nepoužití systémové instalace KNX pro řízení funkcí může znamenat obrovské plýtvání energií, jejíž cena stále roste a zřejmě nikdy růst nepřestane.

Nemyslíte si, že systém KNX je příliš drahý? Například v různých obchodech je možné koupit docela levná zařízení.

Odpověď (20. 10. 2020)

Ano, existuje celá škála docela levných zařízení s neznámou životností (vzhledem k jejich ceně lze předpokládat, že při jejich výrobě jsou používány levnější a tedy i méně spolehlivé elektronické prvky). Jejich hlavní nevýhodou je ale jejich neschopnost spolupracovat při řízení činností více funkcí. Dejme tomu levné venkovní svítidlo vybavené snímačem pohybu sice bude v provozu jen po dobu, kdy je zaznamenáván pohyb v zorném poli snímače a nebude tedy zbytečně spotřebovávána elektrická energie na osvětlování venkovního prostoru, ale toto svítidlo (resp. v něm zabudovaný snímač pohybu) již nebude spolupracovat např. se systémem zabezpečení budovy nebo jinými systémy, kterým by mohl předávat informace o pohybu osob a to i v denní době, kdy není potřebné svítit. 

Jak je možné, že v národní skupině KNX spolupracují vzájemně si konkurující firmy?

Odpověď (20. 10. 2020)

KNX národní skupiny nemají ve své činnosti zahrnuto vytváření a dodávky konkrétních projektů systémových instalací. Stejně, jako je tomu v mezinárodní asociaci, jejímiž členy je nyní téměř 500 vzájemně si konkurujících firem, je společný zájem na co nejvyšší informovanosti veřejnosti o výhodách tohoto celosvětově normalizovaného systému pro tzv. inteligentní instalace. Společnou propagací systému KNX se dosahuje toho, že systém je stále častěji využíván a z toho potom profitují všiochni výrobci - národní skupina propaguje systém, nikoli jednotlivé, konkrétní výrobce. Také každý projektant se může v případě svých pochyb obrátit na národní skupinu, která může doporučit vhodný způsob řešení (nikoli konkrétní přístroje).

Měním zaměstnání a nový zaměstnavatel chce, abych mu předložil doklad o absolvování základního kursu KNX. Můžete sdělit, kdy jsem tento kurs absolvoval?

Odpověď (13. 10. 2020)

V jakém termínu jste absolvoval základní kurs by vám mohli sdělit pracovníci toho školicího centra KNX, v němž jste se školil. Ovšem ve školicích centrech KNX jsou povinni archivovat data týkající se základních kursů nejvýše 5 let. Doklad o absolvování základního kursu není až natolik důležitý, proto jej ani mnohá školicí centra již nevydávají a to od druhé poloviny roku 2008, kdy došlo k významné změně. Do poloviny roku 2008 totiž školicí centra úspěšným absolventům základních kursů vydávala dvojmo osvědčení o úspěšném absolvování kursu, přičemž jeden exemplář byl určen k tomu, aby jej absolvent zaslal mezinárodní asociaci KNX v Bruselu, která následně předávala certifikát Partnera KNX s partnerským číslem. Pokud někdo z úspěšných absolventů základních kursů z uvedeného období toto osvědčení nezaslal, není dosud ani uveden mezi Partnery KNX. To ovšem také znamená, že školicí centrum nemusí mít ve svém archivu údaje o vašem kursu z této doby a nemusí vám zaslat žádné potvrzení.

Od poloviny roku 2008 se toto zjednodušilo, na základě zapsaných výsledků závěrečných testů do (bezplatného) osobního účtu na MyKNX (dříve Online Shop), který musí mít založený každý, kdo se chce zúčastnit certifikačních kursů KNX. Okamžitě po zapsání vyhovujících výsledků závěrečných testů (teoretického i praktického) do zmíněného účtu, je možné si stáhnout certifikát Partner KNX - na tomto certifikátu bude uvedeno vždy datum, kdy ke stažení došlo.

Tento certifikát je jediným a důležitým podkladem k prokázání toho, že jste Partnerem KNX. Není tedy důležité, kdy a kde jste absolvoval základní kurs KNX. A nikoho ani nemusí zajímat, jakého hodnocení jste dosáhl v testech.

Projektant chce použít dražší aktory s ručním ovládáním žaluzií v projektu mého rodinného domu. Má to nějaký smysl, když může použít levnější aktory bez ručního ovládání?

Odpověď (29. 5. 2020)

Z dotazu není zřejmé, jak je projekt rozsáhlý, ani nebylo uvedeno, zda se počítá i s automatickým řízením provozu žaluzií při použití povětrnostní stanice nejen pro ochranu před mechanickým poškozením silným větrem, ale také pro natáčení lamel, aby nemohlo docházet k oslnění přímým slunečním světlem.

Můžeme ale pro informaci uvést případy, v nichž je manuální ovládání výhodné, nebo dokonce nezbytné:

a) V případě, že akční členy jsou již osazeny v rozvaděči, ale dodavatel instalace ještě přístroje nenaprogramoval. Firma dodávající žaluzie si může zkompletovat celé silové elektrické zapojení a prostředky pro manuální ovládání na akčních členech prověřit správnost zapojení silových obvodů a také správnost činnosti žaluzií. Totéž byste mohl prověřit i vy, ale nesmíte zapomenout po zkoušce žaluzie svinout do zabezpečené polohy, aby nemohly být poškozeny případným silným větrem - dokud akční členy nejsou naprogramovány, nemohou automaticky chránit žaluzie před tímto větrem.

b) I v průběhu programování (oživování) KNX systémové instalace, kdy systémový integrátor prověřuje rovněž správnost elektrického připojení pohonů žaluzií a odstraňuje případné chyby v jím vypracovaném elektronickém projektu (např. ne zcela optimální nastavení parametrů apod.).

c) V běžném provozu systémové instalace při údržbě žaluzií - dodavatel přejde z automatického režimu činnosti do režimu manuálního ovládání a v klidu může prověřit správnou činnost žaluzií po jejich revizi a údržbě.

Pro školní laboratoře vybavené přístroji KNX potřebujeme na 8 pracovišť zakoupit softwary ETS5 Lite. Při ceně 250 € za jednu licenci to znamená 2000 €. Je možné pořídit tyto licence levněji?

Odpověď (15. 5. 2020)

Ano, pro výuku, tedy pro školy a různá certifikovaná i necertifikovaná školicí centra je možné zakoupit "výukový balíček" za 1200 €, který obsahuje jednu licenci na software ETS5 Professional (ta je určena pro učitelské pracoviště) a 10 licencí na ETS5 Lite, což by v plné ceně představovalo 3500 €. 

Mám zájem o plnou verzi softwaru ETS5, lze ji zakoupit za méně než za 1000 €?

Odpověď (4. 5. 2020)

Mezinárodní asociace KNX je jediným vlastníkem a také prodejcem licencí softwarů určených pro práci s KNX systémovou instalací, tedy i softwaru ETS5 Professional. Vzhledem k tomu, že 8. května 2020 je 30. výročí založení asociace KNX, pro celý měsíc květen 2020 byla vyhlášena akce: prodej licencí ETS5 Professional se slevou 30 %. Tato akce (stejně jako všechny akce vyhlašované mezinárodní asociací) byla oznámena všem, kdo mají vytvořeny svoje bezplatné účty na MyKNX . Prostřednictvím tohoto účtu lze uplatnit poukaz na tuto slevu, který je součástí informativního mailu z mezinárodní asociace KNX.

Jsem v KNX úplný začátečník, hrál jsem si s tím zatím jen asi dvě hodiny. Narazil jsem na problém, jak podmínit nějakou akci.

Dám příklad: Když zmáčknu tlačítko, tak chci, aby se sepnulo relé, ale pouze pokud je vypnutý druhý vypínač. Vypínač 2 tedy bude sloužit jako nějaký master, který bude blokovat tlačítko 1.

Přemýšlel jsem, jak to bude vypadat na sběrnici, protože ve chvíli vyslání telegramu z tlačítka 1 na sběrnici není znám stav tlačítka 2. Takže se to musí řešit asi tak, že relé bude číst všechny telegramy od tlačítka 2 a bude si lokálně ukládat jeho poslední stav a ve chvíli kdy přijde telegram od tlačítka 1, tak v závislosti na něm provede, či neprovede akci. Nemám ale tušení, tak toto chovaní nastavit v ETS5.

Tohle je jen takový nejjednodušší příklad, reálně asi nedává moc význam toto chtít, ale napadá mě spousta dalších případů, kdy bych podobné chování potřeboval.

Odpověď (29. 4. 2020)

Toto KNX relé - tedy spínací akční člen - má běžně ve svém aplikačním programu také logické funkce. Proto bych navrhoval problém řešit jejich využitím. Při nastavení logické funkce AND je potřebné komunikačnímu objektu "logická funkce" přiřadit skupinovou adresu vypínače 2, přičemž skupinová adresa vypínače 1 je přiřazena hlavnímu pracovnímu komunikačnímu objektu "spínání". V parametrech logické vazby je potřebné nastavit inverzi, aby výsledné sepnutí bylo podle výše definovaného požadavku.

Lze využít také logickou funkci Hradlo s obdobným přiřazením skupinových adres. 

Existuje nějaká dokumentace v češtině pro ETS 5? A dále jaké jsou verze a jejich ceny pro zakoupení? Nyní mám verzi ETS4 Professional.

Odpověď (16. 4. 2020)

Některé informace v češtině o softwaru ETS5 naleznete zde

Software ETS5 je samozřejmě v řadě jazykových verzí, mezi nimiž nechybí ani čeština. 

Plná cena softwaru ETS5 Professional je 1000 €, ovšem při nákupu upgradu z ETS4 je cena nižší. Nakoupit je možné výhradně prostřednictvím Vašeho osobního účtu. Tam můžete bezplatně stáhnout software ETS5, který po instalaci ve Vašem PC bude v demo verzi dovolující plnou práci s ním, ovšem jen s projekty obsahujícími vždy nejvýše 5 přístrojů. Teprve po zaplacení požadovaného typu licence obdržíte hardwarový klíč umožňující práci v rozsahu zakoupené licence. 

Pokud byste vystačil s vytvářením projektů s nejvýše 20 přístroji, můžete zakoupit licenci ETS5 Lite (250 €). 

Máte-li zakoupenou plnou licenci ETS5 Professional, lze zakoupit ještě až dvě přídavné licence ETS5 Supplementary (každá za 150 €), což jsou verze bez jakýchkoli omezení - jsou určeny pro práci na dalších PC v rámci firmy téhož Partnera KNX. 

Instalací ETS5 nijak neovlivníte činnost již dříve nainstalovaného softwaru ETS4.

Mám starší KNX přístroje a na stránkách výrobce již nejsou uváděny jejich aplikační programy. Kde je mohu získat?

Odpověď (15. 4. 2020)

Pokud by se nejednalo o aplikační programy přístrojů, které máme v našem archivu, můžeme vám pomoci tím, že se s příslušným dotazem obrátíme na výrobce těch přístrojů, které sice již nejsou delší dobu v jejich nabídce, ale jejichž podklady mají oni ve svých archivech.

Sdělte termíny a cenu KNX základních kursů

Odpověď (20. 2. 2020):

Na webových stránkách zde jsou uvedena certifikační školicí centra v ČR a je zde také uveden postup, jak se přihlásit na některý z vypsaných termínů KNX certifikačních kursů ve Vámi zvoleném školicím centru. Znamená to, že nejdříve je nutné založit si bezplatný účet na mezinárodních stránkách. Teprve poté lze zjistit termíny jednotlivých kursů a následně se k účasti v některém z nich také přihlásit. Následně Vás bude školicí centrum kontaktovat a sdělí Vám veškeré podrobnosti účasti v kursu, včetně požadované ceny.

Prosim o zaslanie informacie o Skoleniach a prednaskach systemu KNX v Ceskej republike, pripadne na Slovensku.

Odpověď (30. 4. 2019, aktualizováno 9. 2. 2021):

Certifikační kursy KNX zajišťují v českém jazyce školicí centra:

Baťova univerzita Zlín,

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,

ABB s.r.o. Jablonec nad Nisou

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

YATUN Praha

Konkrétní termíny certifikačních školení lze nalézt na jejich webových stránkách, případně také na osobních stránkách na MyKNX, v sekci školení (Training).

Na našich webových stránkách lze nalézt přehled těchto školicích center, ale také termíny, místa a data konání připravovaných akcí, které se budou plně nebo jen částečně věnovat také informacím o systému KNX.

Otázka ohledně Loxone Miniserveru. Přístroj má na sobě KNX kostku, umí s KNX komunikovat, ale myslím si že certifikován ze strany KNX není, mohu toto zjistit někde v seznamu certifikovaných přístrojů apod.?

Odpověď (9. 12. 2019):

Mezi certifikovanými produkty se na stránkách knx.org nepodařilo nalézt tento výrobek, ale to nic neříká, zda použité rozhraní KNX/Loxone  je nebo není certifikováno - asi by to chtělo nahlédnout přímo na tuto KNX "kostku", jaké má označení, případně se přímo dotázat výrobce. Pokud na sobě nese logo KNX, mělo by být certifikováno a zřejmě by na něm mělo být i logo jeho výrobce. Víme, že např. TECO Kolín sice není členem mezinárodní asociace KNX, ale používá rozhraní mezi svým systémem a KNX od jiného výrobce - člena asociace KNX. Podobně výrobce vzduchotechniky ATREA Jablonec nad Nisou může svoje rekuperační jednotky dodávat s rozhraním KNX (nutné specifikovat v objednávce), přičemž toto rozhraní je od některého ze členů asociace KNX.

Co si myslíte o KNX Easy od firmy Hager?

Odpověď (6. 12. 2019):

KNX Easy od firmy HAGER je určen především elektrikářům, kteří dosud např. nepracovali se systémem KNX a pouze se seznámili s jeho základy a kteří také nemají zakoupenu licenci na používání projekčního, programovacího a diagnostického softwaru ETS. Přitom by mohli dodávat KNX instalace např. pro rodinné domy. Se softwarem KNX Easy (je zdarma ke stažení na stránkách HAGER) lze vytvářet malé projekty obsahující nejvýše 255 KNX přístrojů (výhradně od firmy HAGER). V případě, že by bylo potřebné použít KNX přístroje i od jiných výrobců anebo by se jednalo o projekt obsahující více než zmíněných 255 přístrojů KNX, je již nezbytné pracovat se softwarem ETS. Rovněž není problém projekt vytvořený ve stávající aplikaci Easy, překlopit do softwaru ETS i kdykoliv v budoucnu a využít tak i moduly dalších výrobců i v případě potřeby rozšíření a doplnění o další funkce.

Poznámka: Počet přístrojů ještě nic neříká o počtu funkcí, kterými má být instalace vybavena. Jedním přístrojem může být např. 12 násobný spínací akční člen, který může spínat 12 na sobě nezávislých elektrických okruhů. 

Sdělte kontakty na zkušené realizační firmy (integrátory) a projektanty, kteří se věnují KNX elektroinstalacím a jsou blíže k mému bydlišti, a kteří nejsou na vašich webových stránkách uvedeni. 

Odpověď (5. 12. 2019):

Na našich webových stránkách jsou uvedeni jen ti systémoví integrátoři, kteří se rozhodli úžeji spolupracovat s KNX národní skupinou České republiky. Rozsáhlejší přehled Partnerů KNX (a to bez ohledu na to, zda se pouze vyškolili a dále se nevěnují systému KNX anebo také vytváří KNX projekty či je oživují a zajišťují jejich servis) naleznete na těchto stránkách, kde je přehled partnerů KNX z celého světa. Proto je potřebné nejdříve zvolit zemi (Českou republiku) a následně vyhledávat např. podle názvů měst.  Není-li žádný ve vašem městě či v těsné blízkosti, patrně by to vyžadovalo vyprovokovat ve vašem městě působící elektrikáře, aby se začali věnovat i nejrozšířenějšímu systému tzv. inteligentních elektrických instalací, tedy systému KNX. Instalace vytvořená v tomto systému je stavebnicová, dovoluje tedy i pozdější snadné doplňování o nové funkce nebo jakékoli změny a úpravy, umožňuje bezproblémově používat ve společné instalaci produkty od mnoha výrobců.

Lze použít optické rozhraní LL/S 1.1 namísto liniové spojky? 

Odpověď (27. 11. 2019):

Optické rozhraní LL/S 1.1 není určeno k použití namísto liniové spojky. Slouží k oddělení dvou částí jedné linie (pro zajištění činnosti obou propojovaných částí linie jsou zapotřebí 2 ks optického rozhraní). Optické rozhraní propojuje např. dvě budovy. Optické rozhraní není vybaveno filtrační tabulkou (nepoužívá vůbec žádné ETS aplikační programy), propouští telegramy oběma směry bez omezení.  To je také důvod, proč je nelze použít namísto liniové spojky. Toto rozhraní se používá ze dvou důvodů:

1. prodloužení vedení linie až na 3000 m - při propojení vzdálenějších částí jedné instalace,

2. ochrana sběrnicového vedení mezi budovami před účinky přepětí a před indukcí eventuálních rušivých signálů.

Na obou stranách takto prodloužené linie je nezbytné umístit také KNX napájecí zdroje, protože optický kabel galvanicky odděluje obě části linie. 

Jaké jsou třeba doklady, mimo přihlašovacího formuláře, pro přihlášení do soutěže o nejlepší projekt KNX?

Odpověď (26.11. 2019):

Pro dobré posouzení realizovaného projektu je potřebné zaslat přehled zajišťovaných typů funkcí - počty dílčích funkcí jakými jsou např. počty spínaných či stmívaných svítidel nejsou důležité - naopak důležité jsou stručné popisy funkčních oblastí, které jsou v KNX instalaci zajišťovány. Důležité je také zaslat ilustrační fotografie pořízené v daném objektu. Není ale potřebné sdělovat, od kterých výrobců byly použity přístroje. Jako doplňkové informace mohou sloužit počty typů KNX přístrojů v instalaci použitých.

K přehledu zajišťovaných typů funkcí je vhodné rovněž uvést Vaše případná speciální řešení způsobů jejich řízení.

Před rozhodováním o umístění projektu v soutěži si hodnotitelská komise vyhrazuje právo možnosti navštívit objekt vybavený soutěžní KNX instalací.

Současně s přihláškou a přílohami zašlete také souhlas ke zveřejnění Vámi zaslaných údajů o projektu v nyní připravované sekci webových stránek knxcz.cz "Projekty", kde budou uváděny informace o dobrých KNX instalacích realizovaných v ČR (v podobném rozsahu, jaký je v sekci Projekty na mezinárodních stránkách knx.org).  

Jaká je cena KNX školení pro dvě osoby?

Odpověď (14. 9. 2019):

Pokud se týče vaší případné účasti ne základním kursu KNX, je potřebné se obrátit na některé z certifikovaných školicích center - v současné době jsou v České republice 4 takováto centra - viz zde. Cenu za školení sdělí vedoucí zvoleného školicího centra. 

Zašlete cenovou nabídku na nákup rozhraní KNX/USB

Odpověď (30. 7. 2019):

Náš spolek KNX národní skupina České republiky nemá ve své náplni činnosti prodej KNX přístrojů. Proto nemůžeme vyhovět požadavku na dodávku rozhraní KNX/USB. K tomu je potřebné se obrátit nejlépe prostřednictvím některého elektrotechnického velkoobchodu na výrobce, který má ve svém portfoliu tyto přístroje. 

Žádáme o cenovou nabídku na nákup licence na ETS5 Professional

Odpověď (30. 7. 2019):

Plná cena licence k používání softwaru ETS5 Professional je 1000 €. Ovšem majitelem tohoto softwaru a jediným distributorem licencí je mezinárodní asociace KNX. Cesta k získání licence vede přes vytvoření bezplatného účtu na webových stránkách asociace . Teprve poté lze stáhnout software ETS, který po instalaci do PC bude v demo verzi - bude v něm možné vytvářet, zprovozňovat a diagnostikovat projekty obsahující však nejvýše 5 KNX přístrojů. Teprve po uhrazení částky požadované asociací obdržíte poštou hardwarový klíč dovolující využití softwaru v plném rozsahu, bez jakýchkoli omezení. Pokud byste potřebovali ve firmě vyšší počet licencí, potom např. současně s objednáváním licence na ETS Professional lze objednat i až další dvě licence na ETS Supplementary (cena vždy 150 €), které jsou funkčně plně shodné s ETS Professional. 

Jak je možné stát se členem spolku KNX NG CZ?

Odpověď (27. 7. 2019):

Před vstupem do spolku KNX národní skupina České republiky je vhodné prostudovat Stanovy, které jsou volně k nahlédnutí zde. Ve stanovách jsou mj. popsány typy členství a také práva a povinnosti členů. Jakmile se rozhodnete ke vstupu do spolku, požádáte na adrese o přihlášku ke zvolenému typu členství. 

Po projednání přihlášky výborovou schůzí a po úhradě členských poplatků se stáváte členem spolku, přičemž budete uvedeni i v seznamu členů na webových stránkách. Kromě toho získáte přístup do rubriky Pro členy, kde jsou zápisy z členských i výborových schůzí  a také informace o dalších jednáních, konaných mimo schůze.

 

Naše společnost by ráda zakoupila jednu licenci na ETS5 Profesional. Je možné nákup realizovat na základě zaslání objednávky?
Chtěli bychom se zeptat, zda je licence vázaná na PC nebo se jedná o HW klíč. Dále by nás zajímalo zda je nutné nebo výhodné stát se členem asociace.

Odpověď (10. 6. 2019):

Jedinou společností, která může prodávat licence na software ETS je Mezinárodní asociace KNX se sídlem v Bruselu.

Postup při nákupu licence ETS5 Professional: 

1) Na stránkách založit bezplatný osobní účet, máte-li již účet založen, pak jej pouze otevřít, po zapsání přihlašovacích údajů: 

  

2) Po založení osobního účtu, do něhož jste uvedli potřebné údaje je možné objednávat. 

3) Současně již také lze stáhnout a do PC s Windows 10 nainstalovat ETS5, který však bude pracovat pouze v demo verzi do té doby, než asociace KNX obdrží vaši platbu a následně pak poštou zašle HW klíče - teprve potom nainstalovaný software začne pracovat bez omezení. Demo verze umožňuje se softwarem pracovat sice plnohodnotně, avšak jen s projekty obsahujícími vždy nejvýše 5 KNX přístrojů. Pro názornou práci lze objednat také licenci (zdarma) na KNX Virtual, umožňující práci s virtuálními přístroji. 

4) Prostřednictvím osobního účtu máte rovněž přístup k bezplatnému informativnímu kursu eCampus (je i v češtině). Absolvujete-li tento kurs s výsledkem alespoň 85 %, získáváte slevu na nákup "školní verze" ETS5 Lite - na ni lze potom vyžádat možnost upgradu na ETS5 Professional. 

Pokud se týče druhé části vašeho dotazu, jakožto montážní a projekční firma máte možnost stát se členem integrátorem spolku KNX národní skupina České republiky (podrobnosti o toto typu členství jsou ve stanovách zde). Můžete však být také spolupracující organizací, uváděnou v přehledu projekčních a montážních firem, doporučovaných zákazníkům - viz zde

Pokud byste požadovali některé údaje dále upřesnit, sdělte svůj konkrétní dotaz, v případě zájmu vyššího počtu vašich spolupracovníků se můžeme dohodnout i na případném školení o systému KNX ve vaší firmě. 

Po několika letech, kdy dvě firmy vytvářely moji KNX instalaci, nejsem spokojen s výsledkem jejich činnosti. Můžete mi doporučit nějakou spolehlivou firmu dodávající kvalitní KNX instalace?

Odpověď (23. 5. 2019):

Na našich webových stránkách www.knxcz.cz pod záložkou KOMUNITA/INSTALAČNÍ FIRMY jsou uvedeny renomované projekční a montážní firmy. Z nich si můžete vybrat takovou firmu, která vyhovuje např. z hlediska blízkosti objektu s instalací KNX. 

Lze pomocí SW ETS 5 prof. "načíst" uložené informace z jednotlivých prvků KNX?

Odpověď (30. 4. 2019):

Jedním z diagnostických nástrojů ETS 5 jsou "Informace o přístroji". Po dotazu, jaký přístroj je na zvolené individuální adrese, obdržíte odpověď, kterou lze nanejvýše vytisknout, a která obsahuje následující informace, které jsou uloženy v paměti daného přístroje:

- název přístroje a jeho výrobce, individuální adresa,

- čísla komunikačních objektů a k nim přiřazené skupinové adresy.

Nelze ale načíst nastavení parametrů. Získané údaje ani nelze přímo vložit např. do nově vytvářeného projektu - je nutné vkládat je manuálně.

Potřebujete-li načíst neznámou instalaci, je potřebné zakoupit k ETS rozšiřující přídavný software ETS App "Rekonstrukce", při jejímž použití lze vytvořit nový projekt, v němž budou následující informace:

- topologické uspořádání se základními údaji o přístrojích, včetně nastavení parametrů a přiřazení skupinových adres,

- přehled skupinových adres s jejich přiřazením ke komunikačním objektům.

Nelze ovšem zobrazit údaje, které sice obsahoval původní projekt v ETS  jako názvy adres, důležité poznámky k jednotlivým přístrojům, prostorové členění, protože tyto údaje nejsou ukládány do pamětí přístrojů. Nelze také zobrazit údaje o přístrojích, které při svém programování používají přídavné softwary (plug-in). 

Kamarád mě poprosil, jestli bych mu neudělal chytřejší dům. Tak zjišťuji informace, co je k tomu potřebné. A jak se to programuje. Chce ovládat žaluzie, bránu, světlo, přes PIR, obyč. tlačítka - ale to asi nejde, intenzita světla

Odpověď (18. 4. 2019):

Všechno je možné, důležité je pouze umět přesně specifikovat svoje požadavky na činnosti všech funkcí a následně vše začlenit do projektu. Širokou škálu informací o elektroinstalačním systému KNX, určenému právě pro ty chytré či chytřejší domy, bez ohledu na jejich velikost, naleznete na webových stránkách knxcz.cz - DOKUMENTY/Studijní materiály KNX. 

Další možností je absolvovat v první fázi bezplatný stručný kurs eCampus, po založení bezplatného účtu MyKNX na https://my.knx.org/ a následně pak základní kurs v některém certifikovaném KNX školicím centru v ČR. Samozřejmě je také možné prodiskutovat Vaše otázky např. při osobním jednání - postačí telefonicky dohodnout případný termín setkání.  

Som elektroinstalater pracujem v Rakusku kde som robil aj instalacie v systeme KNX a mam zaujem o terminy skoleni

Odpověď (14. 2. 2019):

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že byste se rád stal partnerem KNX.To znamená, že byste potřeboval absolvovat KNX kurs ukončený teoretickou a praktickou zkouškou. 

Pokud ještě nemáte založen bezplatný osobní účet na stránkách Mezinárodní asociace KNX, nemůžete se ani přihlásit k účasti na některém kursu.

Osobní účet se zakládá na stránkách zde. Po jeho založení se již můžete přihlásit (zvolit některé školicí středisko a vypsaný termín školení) jak je znázorněno na vyobrazení. Ale co je důležité: je nutné se rovněž přihlásit ve vybraném školicím centru, odkud Vám zašlou veškeré svoje podmínky, jako je platba za kurs apod.

           

Ustredna INTEGRA 64 PLUS + expander INT-KNX-2 je vhodna na riadenie inteligentnej domacnosti?

Odpověď (7. 2. 2019):

jak bylo zjištěno, žádný z operativně oslovených členů spolku KNX NG CZ nemá zkušenosti s výrobky polské firmy SATEL. Tato firma je jedním z mnoha členů mezinárodní asociace KNX, takže lze předpokládat, že výrobky určené pro KNX jsou řádně certifikovány.
 
Po prohlídce webových stránek SATEL jsem zjistil, že INTEGRA  je centrála elektronického zabezpečení budovy, přitom expander zajišťuje propojení na systém KNX. Není tedy zřejmé, že by touto ústřednou bylo možné ovládat všechny funkce systému KNX - podle zkušeností s jinými typy zabezpečovacích ústředen je určena pouze pro zabezpečení objektu a následně také pro přenos různých informací ke zpracování systémem KNX, přijímané signály se mohou podílet na řízení některých funkcí a mohou být také zpracovány pro účely vizualizace. Stejně tak by mělo být možné některá data z KNX předávat do zabezpečovací ústředny.
 
Nejpodrobnější informace by Vám měl poskytnout dodavatel těchto zařízení. 

V současné době provozujeme ETS 3.0, který jsme získali zároveň s koupí areálu firmy a rádi bychom upgradovali na novější verzi, která může běžet v prostředí Windows 10.
Může mi prosím sdělit, kde lze SW zakoupit a s kým řešit případná nastavení?

Odpověď (18. 1. 2019):

v současnosti je aktuální software ETS5. Vlastníkem softwaru je Mezinárodní asociace KNX sídlící v Bruselu. Jakmile si na stránkách zde vytvoříte bezplatný osobní účet, můžete zakoupit plnou verzi ETS5 Professional v ceně 1000 €. Pokud máte přístup na osobní účet MyKNX  předchozího majitele licence na ETS3, můžete nejdříve na tomto účtu změnit - aktualizovat osobní data a následně lze objednat upgrade z ETS3 na ETS5. 

Ovšem i tak můžete volně stáhnout aktuální verzi softwaru ETS5 a nainstalovat ji do PC - nyní bude pracovat ve verzi ETS DEMO, v níž lze vytvářet, programovat a testovat projekty obsahující nejvýše 5 KNX přístrojů. Teprve po zakoupení licence bude fungovat v plné verzi. 

Další informace o softwarech pro KNX instalace lze prostudovat zde.

 

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Kontaktujte nás

Předmět dotazu:*
Jméno:*
Telefon:*
E-mail:*
Web

Vaše zpráva:*

 

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data předávaná ve formuláři s dotazem jsou využita pouze k vyřízení dotazu a dále nejsou ukládána či archivována.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign