I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

Ochrana osobních údajů

Zde uvádíme informace o základních zásadách, podle nichž využíváme vaše osobní údaje a jakým způsobem je chráníme před zneužitím cizími osobami.


Zpracování a ochrana osobních údajů

Jelikož 25. 5. 2018 nabylo účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), zacházíme s vašimi osobními údaji s nejvyšší péčí v souladu s platnými právními předpisy a dbáme o jejich náležitou ochranu.

Veškerá osobní data jsou spravována spolkem:

KNX národní skupina České republiky, z. s., Technická 3058/10, 616 00 Brno, IČ: 04231015,

který zodpovídá za jejich zpracování a uchovávání podle platných zákonů.

Osobní údaje shromažďujeme jen v nezbytném rozsahu, jaký je udáván pro přihlašování a ověřování na portálu knxcz.cz, případně při osobních jednáních a pro poštovní styk. 
Údaje, které můžeme shromažďovat jsou především: Jméno a příjmení, název firmy (zaměstnavatele), adresa služební a pro poštovní styk, mail, telefonní spojení.
Kromě toho se může jednat o údaje, které jsou získávány samočinně, po připojení k našemu portálu, jako je výchozí webová stránka, IP adresa, doba přístupu apod.
Osobní údaje které nám předáváte jsou vždy považovány jako data vámi odsouhlasená pro naše nakládání v souladu s platnými zákony o GDPR.

Doba uložení údajů je dána dobou trvání vašeho souhlasu s nakládáním s vašimi daty. 
Informace s vámi související můžeme uchovávat i po odvolání vašeho souhlasu, pokud je to potřebné pro prevenci podvodu nebo budoucího zneužití, pokud to vyžaduje zákon nebo pro jiné objektivní důvody.

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Kontaktujte nás

Předmět dotazu:*
Jméno:*
Telefon:*
E-mail:*
Web

Vaše zpráva:*

 

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data předávaná ve formuláři s dotazem jsou využita pouze k vyřízení dotazu a dále nejsou ukládána či archivována.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign