I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

Školicí střediska a typy kursů

Jaké výhody budete mít, když se stanete KNX Partnerem?

Tím, že se stanete partnerem KNX, obdržíte oficiální certifikát Partnera se svým vlastním jménem a tím svým zákazníkům deklarujete kvalitu vaší práce a důvěru, kterou mohou mít k vašim zkušenostem. KNX Partner může jako znak kvality využívat logo KNX Partner na propagačních materiálech vázaných na KNX nebo dalšími souvisejícími dokumenty (dopisní papír, obálky, vizitky atd.).

                                                    

 

Při přihlašování k účasti k testům na týdenním základním kurzu KNX obdržíte poukaz na slevu na software ETS Lite (hodnota 140 €). Navíc po úspěšném absolvování zkoušek vám bude udělen druhý voucher ve výši 185 €, který můžete uplatnit k upgradu z vaší verze ETS Lite na ETS Professional, což sníží cenu softwaru ETS Professional na 675 € místo 1000 € ! Další výhodou je Journal KNX zasílaný v elektronické podobě na váš mail. Tento specializovaný časopis čte více než 100 000 lidí ve více než 100 zemích. Takto získáváte nejnovější informace o systému, organizaci, produktech, událostech atd. z celé komunity soustředěné v Asociaci KNX. Vaše firma a kontaktní údaje se objeví na mezinárodní webové stránce KNX, která je tak propojena s více než 90 000 partnery KNX ve více než 150 zemích světa. Zákazník hledající vhodnou projekční či montážní firmu v blízkosti svého bydliště nebo v blízkosti stavby vás snadno nalezne při vyhledávání na mapě s partnery KNX - na stránkách knx.org. Kromě toho se můžete propagovat i na stránkách www.knxcz.cz v sekci "Dodavatelé". 

Zde shlédněte krátkou prezentaci.

Možné typy KNX školení:

Základní týdenní kurs KNX  nebo  12 hodinový základní kurs

Jaká je náplň základního (5denního) kursu, podmínky pro jeho úspěšné ukončení, výhody získané úspěšným ukončením zjistíte zde

Teoretické otázky musíte nastudovat sami, ale k absolvování základního kursu postačí jen dva dny - bližší informace zde

Kurs KNX pro specialisty HVAC

Náplň dvoudenního kursu pro specialisty HVAC neleznete zde 

Nástavbový kurs KNX

Náplň 4denního nástavbového (advanced) kursu je zde, kurs je ukončen 2hodinovou praktickou zkouškou

Školitelský (tutor) kurs KNX

Kdo se chce stát školitelem v certfikovaném školicím centru, musí absolvovat nejdříve základní i nástavbový kurs, obsah kursu zde 

Před účastí v základním kursu je vhodné absolvovat zkrácený bezplatný kurs eCampus

prostřednictvím osobních stránek MyKNX

Mohou být pořádány také přípravné kursy:

- přípravný kurs základní (bez testů)

- přípravný kurs nástavbový (bez testů)

Opakovací (obnovovací) kurs KNX (bez testů):

Tento jednodenní kurs by měl absolvovat každý certifikovaný partner 1 x  za 5 let - je to důležité pro předávání informací o nových trendech a a důležitých novinkách v oblasti KNX. Účast na těchto kursech se projevuje také v hodnocení Partnerů KNX.

Další informace o kursech KNX vám rádi sdělí pracovníci KNX školicích center.

 

Jak se přihlásit k účasti na kursu pořádaném KNX školicím centrem:

V prvé řadě je nezbytné založit si (bezplatný) účet na stránkách mezinárodní asociace KNX 

Po jeho založení se již můžete přihlásit (zvolit některé školicí středisko a vypsaný termín školení) jak je znázorněno na vyobrazení. Ale co je důležité: je nutné se rovněž přihlásit ve vybraném školicím centru, odkud Vám zašlou veškeré svoje podmínky, jako je platba za kurs, školicí materiály apod.

 

         

 

Přehled certifikovaných školicích center v České republice, které zajišťují výuku a závěrečné testy pro získání oprávnění k práci s KNX systémovými instalacemi:

 • ABB

  Adresa: Resslova 3, 466 02 Jablonec nad Nisou

  Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kutek

  Email: Pavel.Kutek@cz.abb.com

  Telefon: 731552383

  Web: https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/automatizace-bytu-a-budov/produtkove-rady/abb-i-bus-knx

 • Univerzita Tomáše Bati Zlín

  Adresa: UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Nad stráněmi 4511, 760 05 Zlín

  Kontaktní osoba: Ing. Martin Zálešák, CSc.

  Email: zalesak@utb.cz

  Telefon: +420 736 672 122

  Web: https://www.utb.cz

 • VŠB TU Ostrava

  Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 0strava

  Kontaktní osoba: doc. Ing. Jan Vaňuš, PhD.

  Email: jan.vanus@vsb.cz

  Telefon:

  Web: www.knx-training@vsb.cz

 • Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Adresa: Technická 3058/10, 616 00 Brno

  Kontaktní osoba: Ing Branislav Bátora, Ph.D.

  Email: batora@vut.cz

  Telefon: 541146240

  Web: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/knx/

 • YATUN, s. r. o.

  Adresa: V Olšinách 2300/75, Praha

  Kontaktní osoba: Lukáš Polívka

  Email: technici@yatun.cz

  Telefon: +420 222 364 491

  Web: www.yatun.cz

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign